Nesen høyt oppe på himmelen - observasjon og måling av værforhold

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære hvordan sanser og instrumenter kan brukes til å beskrive og måle værforhold. Som en innledende aktivitet skal elevene analysere lokale ordtak knyttet til været. Deretter skal de bruke sansene sine til å gjøre værobservasjoner og lære å beskrive [...].