Landet er truet - Utsiktene for livet på små øyer

Kort beskrivelse I dette settet med fire aktiviteter skal elevene lære om årsakene til og mulige konsekvenser av havnivåstigning, samtidig som de utvikler grunnleggende naturvitenskapelige ferdigheter. Aktivitetene introduserer konteksten ved hjelp av en casestudie, og elevene utvikler ferdigheter i instruksjonsskriving. Praktiske aktiviteter som utforsker to av de viktigste bidragsyterne til havnivåstigningen, gir muligheter [...].