Taking the Pulse of the Planet - Hoger secundair onderwijs

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe gegevens worden verzameld door sensoren en hoe de baan van een satelliet van invloed is op de details die kunnen worden verkregen. Een tekstgebaseerde activiteit introduceert het concept teledetectie en bekijkt hoe sensoren en satellieten in verschillende banen kunnen worden [...]

De hartslag van de planeet meten

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe verschillende soorten elektromagnetische straling worden gebruikt om te observeren hoe onze planeet verandert. De eerste activiteit geeft een overzicht van de regio's van het elektromagnetische spectrum en schetst hoe deze gebruikt worden bij aardobservatie. In de tweede activiteit leren leerlingen over valse-kleurenbeelden en [...]