Koloběh vody

Stručný popis V této sadě šesti aktivit se žáci seznámí s koloběhem vody a zejména s tím, jak voda v půdě přispívá k tomuto koloběhu a jak reaguje na jeho změny. Sada praktických činností umožní studentům blíže se seznámit s procesy vypařování a kondenzace z volné vody a s procesy, které se odehrávají v půdě, a [...]