Ett år på jorden - Forstå årstidene

Kort beskrivelse

Denne ressursen inneholder to aktiviteter som fremmer og forbedrer elevenes kunnskap om årstider, og fokuserer på de grunnleggende mekanismene bak de ulike årstidene på jorden. Ressursen er delt inn i ulike deler, noe som muliggjør en gradvis tilegnelse av temaet og innholdet. Utgangspunktet er en generell diskusjon om årstidene ved å se på jordens skiftende farger i løpet av et år. Deretter følger en praktisk aktivitet der elevene får utforske hvordan sol-jord-systemet påvirker årstidene.

Emne Geografi, vitenskap

Læringsmål

- Forstå at noen trær ser annerledes ut på forskjellige tider av året på grunn av årstidene.
- Forstå at årstidsendringer også kan sees fra verdensrommet.
- Forklare forholdet mellom Solen og Jordens bevegelse, og hvordan den påvirker dag og natt.
- Forklare hvorfor det er årstider på jorden og hvilken innflytelse solen har på dem.
- Analysere bilder og trekke ut relevant informasjon
- Å samarbeide og dele konklusjoner

Aldersgruppe
8-12 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Jordens farger i de fire årstidene
I denne aktiviteten skal elevene utforske bilder tatt på jorden til ulike tider av året og deretter jobbe med satellittbilder. Denne aktiviteten kan gjennomføres enten som en diskusjon i klasserommet eller på egen hånd ved hjelp av arbeidsarkene. Elevene skal se på bildene og diskutere når på året de er tatt. Eldre elever kan også analysere satellittbilder som viser vegetasjonsindeksen og observere hvordan farger og plantehelse endrer seg globalt på ulike tider av året. 
Aktivitet 2: Hvorfor har jorden årstider?
I denne aktiviteten skal elevene undersøke hvorfor jorden har årstider. Til det skal de bygge en jord-sol-modell. De skal lære at jorda dreier rundt sin egen akse fra vest mot øst (mot klokken), og oppdage at jorda heller rundt sin egen akse, og at denne helningen er årsaken til årstidene. 
Utstyr

- Polystyrenkule (ca. 10 cm i diameter)
- Penn
- Lite flagg fra landet ditt
- 1 grillspyd av tre
- 2 ark A4-papir
- Selvklebende tape
- Tegnekompass
- Fakkel
- Globus (valgfritt)

Visste du det?

Jordobservasjonssatellitter kan overvåke sesongmessige endringer på jorden fra verdensrommet. Satellitter som den europeiske Sentinel-3 har med seg instrumenter som kan måle endringer i mengden klorofyll i planter, både i havet og på land. De kan også måle strålingen fra jordoverflaten og dermed avsløre hvordan temperaturen på land endrer seg i løpet av året. I tillegg kan satellittdata brukes til å overvåke tilstanden til jordens vegetasjon og avsløre hvordan fargen på vegetasjonen kan endre seg i løpet av et år! En ESA-satellitt som har spesialisert seg på å observere vegetasjon, er Proba-V, en minisatellitt som følger den globale vegetasjonsveksten.

Astrofarmer

Kort beskrivelse:I dette settet med seks aktiviteter skal elevene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til dyrking av planter i verdensrommet. Elevene

Les mer "