Rok na Ziemi - Zrozumienie pór roku

Krótki opis

Niniejszy materiał zawiera dwa ćwiczenia mające na celu rozwijanie i poszerzanie wiedzy uczniów na temat pór roku i koncentruje się na podstawowym mechanizmie stojącym za różnymi porami roku na Ziemi. Materiał jest podzielony na różne części, co umożliwia stopniowe przyswajanie tematu i treści. Punktem wyjścia jest ogólna dyskusja na temat pór roku poprzez rozważenie zmieniających się kolorów na Ziemi w ciągu roku. Po tym następuje praktyczne ćwiczenie, które ma na celu umożliwienie uczniom zbadania wpływu układu Słońce-Ziemia na pory roku.

Przedmiot Geografia, Nauka

Cele nauczania

- Zrozum, że niektóre drzewa wyglądają inaczej w różnych porach roku ze względu na pory roku.
- Zrozum, że zmiany sezonowe można również zaobserwować z kosmosu.
- Wyjaśnienie związku między Słońcem a ruchem Ziemi oraz jego wpływu na porę dnia i nocy.
- Wyjaśnienie, dlaczego na Ziemi występują pory roku i jaki wpływ ma na nie Słońce.
- Analizowanie obrazów i wyodrębnianie istotnych informacji
- Wspólna praca i dzielenie się wnioskami

Przedział wiekowy
8-12 lat
Czas
około 45 minut na ćwiczenie
Zasób dostępny w:
Ćwiczenie 1: Kolory na Ziemi w czterech porach roku
W tym ćwiczeniu uczniowie będą badać zdjęcia wykonane na Ziemi w różnych porach roku, a następnie pracować ze zdjęciami satelitarnymi. Ćwiczenie to może być wykonane w formie dyskusji w klasie lub samodzielnie przez uczniów przy użyciu arkuszy roboczych. Uczniowie powinni przyjrzeć się zdjęciom i omówić porę roku, w której zostały zrobione. Starsi uczniowie mogą również analizować zdjęcia satelitarne przedstawiające indeks roślinności i obserwować, jak kolory i stan roślin zmieniają się globalnie w różnych porach roku 
Ćwiczenie 2: Dlaczego na Ziemi występują pory roku?
W tym ćwiczeniu uczniowie zbadają, dlaczego na Ziemi występują pory roku. W tym celu zbudują model Ziemia-Słońce. Dowiedzą się, że Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara); i odkryją, że Ziemia jest nachylona wokół własnej osi i że to nachylenie jest odpowiedzialne za pory roku. 
Sprzęt

- Kula styropianowa (średnica ok. 10 cm)
- Pióro
- Mała flaga twojego kraju
- 1 drewniany szpikulec
- 2 arkusze papieru A4
- Taśma klejąca
- Kompas do rysowania
- Latarka
- Globus (opcjonalnie)

Czy wiesz, że?

Satelity obserwacyjne Ziemi mogą monitorować sezonowe zmiany na Ziemi z kosmosu. Satelity takie jak europejski Sentinel-3 posiadają instrumenty, które mogą mierzyć zmieniające się ilości chlorofilu w roślinach, zarówno w oceanach, jak i na lądzie. Mogą również mierzyć promieniowanie emitowane z powierzchni Ziemi, ujawniając, jak zmienia się temperatura lądu w ciągu roku. Ponadto dane satelitarne mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu roślinności na Ziemi i ujawniania, jak kolor roślinności może zmienić się w ciągu roku! Jednym z satelitów ESA specjalizujących się w obserwacji roślinności jest Proba-V, minisatelita śledzący globalny wzrost roślinności.

Puls planety

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego są wykorzystywane do obserwowania, w jaki sposób nasza planeta

Czytaj więcej "