Havets motorveier - Havstrømmer og sammenhengen med klimaet

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter skal elevene bruke en multimediemodul til å lære om havstrømmer, havets motorveier og hvordan de er viktige for å forstå det lokale klimaet. Ved hjelp av en praktisk aktivitet skal de undersøke hva som forårsaker havstrømmer. De skal også bruke satellittbilder til å analysere temperaturen på havoverflaten og forstå hvorfor satellittobservasjoner er nyttige for å overvåke havstrømmer. 

Emne  Geografi, naturfag, fysikk

Læringsmål
  • Utdype globale hav- og luftstrømmer og diskutere hva de betyr for klimaet.
  • Identifisere lokale og globale værprosesser og klimatiske fenomener og årsakene til disse.
  • Bruk verktøy som er tilgjengelige på Internett til å samle inn og analysere satellittdata.
  • Forstå hvordan jordobservasjon kan brukes til å overvåke havene.
  • Tolke kart over havets overflatetemperatur
Aldersgruppe
12-15 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Hav i bevegelse
I denne aktiviteten skal elevene utforske en multimediemodul for å lære om havstrømmer og hvordan de forbinder fjerne steder på planeten vår. Elevene lærer at vind og jordens rotasjon er de viktigste årsakene til overflatestrømmene. Til slutt skal elevene diskutere havforurensning og mulige tiltak for å redusere problemet. 
Aktivitet 2: Hvordan synker vann?
I denne aktiviteten lærer elevene at det er vinden som driver havstrømmene på overflaten. Men havstrømmene flyter også tusenvis av meter under overflaten. I denne aktiviteten skal elevene undersøke hvorfor disse vannmassene synker og danner de dype havstrømmene.
Utstyr
  • To 250 ml begerglass
  • Fargede isbiter
  • 1 teskje
  • Salt
  • Vann
Aktivitet 3: Å kjenne på varmen
I denne aktiviteten skal elevene bruke satellittbilder til å analysere temperaturen på havoverflaten. Elevene skal undersøke sammenhengen mellom havstrømmer og havets overflatetemperatur (SST) og forstå viktigheten av å overvåke temperaturen i havet. 

Visste du det?

For å måle temperaturen på havoverflaten registrerer satellitter ulike typer lys som vi ikke kan se med øynene. En av disse spesielle typene lys (eller stråling) kalles termisk infrarød. Det er den samme strålingen som registreres av nattkameraer. Den infrarøde sensoren fra Sentinel-3-satellitten gir presise globale kart over havets overflatetemperatur. Denne informasjonen brukes til å overvåke havene og klimaendringene, samt til værvarsling. 

Learn about sea level

Lær hvordan klimaendringene får havene til å stige, og hvordan satellitter systematisk har målt høyden på havoverflaten siden 1992.

Satellitter observerer jorden

Satellitter observerer jorden ved hjelp av en rekke bølgelengder i det elektromagnetiske spekteret. Oppdag hvordan vi kan danne oss et mer fullstendig bilde av jordens klima ved å ta prøver av det elektromagnetiske spekteret ved flere bølgelengder.

Sentinel-3 for havene

Oppdag hvordan Copernicus Sentinel-3 hjelper forskere med å forstå planetens generelle helse.

Årsaker og konsekvenser

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, hva som kan være noen av årsakene til og konsekvensene av klimaendringene og hvorfor en temperaturforskjell på 0,5 grader kan være så viktig....