Havets motorveier - Havstrømmer og sammenhengen med klimaet

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter skal elevene bruke en multimediemodul til å lære om havstrømmer, havets motorveier og hvordan de er viktige for å forstå det lokale klimaet. Ved hjelp av en praktisk aktivitet skal de undersøke hva som forårsaker havstrømmer. De skal også bruke satellittbilder til å analysere temperaturen på havoverflaten og forstå hvorfor satellittobservasjoner er nyttige for å overvåke havstrømmer. 

Emne  Geografi, naturfag, fysikk

Læringsmål
  • Utdype globale hav- og luftstrømmer og diskutere hva de betyr for klimaet.
  • Identifisere lokale og globale værprosesser og klimatiske fenomener og årsakene til disse.
  • Bruk verktøy som er tilgjengelige på Internett til å samle inn og analysere satellittdata.
  • Forstå hvordan jordobservasjon kan brukes til å overvåke havene.
  • Tolke kart over havets overflatetemperatur
Aldersgruppe
12-15 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Hav i bevegelse
I denne aktiviteten skal elevene utforske en multimediemodul for å lære om havstrømmer og hvordan de forbinder fjerne steder på planeten vår. Elevene lærer at vind og jordens rotasjon er de viktigste årsakene til overflatestrømmene. Til slutt skal elevene diskutere havforurensning og mulige tiltak for å redusere problemet. 
Aktivitet 2: Hvordan synker vann?
I denne aktiviteten lærer elevene at det er vinden som driver havstrømmene på overflaten. Men havstrømmene flyter også tusenvis av meter under overflaten. I denne aktiviteten skal elevene undersøke hvorfor disse vannmassene synker og danner de dype havstrømmene.
Utstyr
  • To 250 ml begerglass
  • Fargede isbiter
  • 1 teskje
  • Salt
  • Vann
Aktivitet 3: Å kjenne på varmen
I denne aktiviteten skal elevene bruke satellittbilder til å analysere temperaturen på havoverflaten. Elevene skal undersøke sammenhengen mellom havstrømmer og havets overflatetemperatur (SST) og forstå viktigheten av å overvåke temperaturen i havet. 

Visste du det?

For å måle temperaturen på havoverflaten registrerer satellitter ulike typer lys som vi ikke kan se med øynene. En av disse spesielle typene lys (eller stråling) kalles termisk infrarød. Det er den samme strålingen som registreres av nattkameraer. Den infrarøde sensoren fra Sentinel-3-satellitten gir presise globale kart over havets overflatetemperatur. Denne informasjonen brukes til å overvåke havene og klimaendringene, samt til værvarsling. 

Ta pulsen på planeten

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan ulike typer elektromagnetisk stråling brukes til å...

Global oversikt: hvordan verdensrommet fremmer klimatiltak

Nesten 200 land samles i Dubai for å delta på årets største klimakonferanse. COP28 - FNs klimatoppmøte i 2023 - er imidlertid ikke bare en vanlig konferanse. For første gang vil...

Vannets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med seks aktiviteter vil elevene lære om vannets kretsløp, og spesielt hvordan vannets kretsløp...

Det elektromagnetiske spekteret - Introduksjon

Lær om det elektromagnetiske spekteret og hvordan satellitter kan se det usynlige. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Paxi - Drivhuseffekten

Kort beskrivelse:Bli med Paxi når han utforsker drivhuseffekten og lærer om global oppvarming. I denne videoen, som er rettet mot barn...