Een jaar op aarde - De seizoenen begrijpen

Korte beschrijving

Deze bron bevat twee activiteiten om de kennis van de leerlingen over seizoenen te bevorderen en te vergroten, en richt zich op het basismechanisme achter de verschillende seizoenen op aarde. De bron is opgedeeld in verschillende delen, zodat het onderwerp en de inhoud zich geleidelijk eigen kunnen maken. Het startpunt is een algemene discussie over seizoenen door te kijken naar de veranderende kleuren op aarde in de loop van een jaar. Dit wordt gevolgd door een praktische activiteit waarmee de leerlingen de invloed van het zon-aarde-systeem op de seizoenen kunnen onderzoeken.

Onderwerp Aardrijkskunde, Wetenschap

Leerdoelen

- Begrijp dat sommige bomen er op verschillende tijden van het jaar anders uitzien vanwege de seizoenen.
- Begrijp dat seizoensveranderingen ook vanuit de ruimte te zien zijn.
- De relatie tussen de zon en de beweging van de aarde uitleggen, evenals de invloed ervan op dag en nacht.
- Uitleggen waarom er seizoenen op Aarde zijn en welke invloed de Zon daarop heeft
- Beelden analyseren en relevante informatie extraheren
- Samenwerken en conclusies delen

Leeftijd
8 - 12 jaar oud
Tijd
ongeveer 45 minuten per activiteit
Beschikbaar in:
Activiteit 1: Kleuren op aarde in de vier seizoenen
In deze activiteit zullen de leerlingen foto's onderzoeken die op verschillende tijdstippen van het jaar op aarde zijn genomen en vervolgens met satellietbeelden werken. Deze activiteit kan klassikaal worden gedaan of zelfstandig door de leerlingen met behulp van de werkbladen. Leerlingen moeten naar de afbeeldingen kijken en bespreken welke tijd van het jaar ze genomen zijn. Oudere leerlingen kunnen ook satellietbeelden analyseren die de vegetatie-index tonen en observeren hoe kleuren en de gezondheid van planten globaal veranderen op verschillende tijden van het jaar.Ā 
Activiteit 2: Waarom heeft de aarde seizoenen?
In deze activiteit gaan de leerlingen onderzoeken waarom de aarde seizoenen heeft. Daarvoor bouwen ze een Aarde-Zon model. Ze zullen leren dat de Aarde om haar as draait van west naar oost (tegen de klok in); en ontdekken dat de Aarde gekanteld is om haar as en dat deze kanteling verantwoordelijk is voor de seizoenen.Ā 
Uitrusting

- Bol van polystyreen (diameter ca. 10 cm)
- Pen
- Kleine vlag van uw land
- 1 houten spies
- 2 vellen A4-papier
- Plakband
- Tekenkompas
- Toorts
- Wereldbol (optioneel)

Wist u dat?

Aardobservatiesatellieten kunnen seizoensveranderingen op aarde vanuit de ruimte volgen. Satellieten zoals de Europese Sentinel-3 hebben instrumenten aan boord die de veranderende hoeveelheden chlorofyl in planten kunnen meten, zowel in oceanen als op het land. Ze kunnen ook de straling meten die van het aardoppervlak wordt uitgezonden, waardoor duidelijk wordt hoe de temperatuur van het land in de loop van het jaar verandert. Daarnaast kunnen satellietgegevens worden gebruikt om de gezondheid van de vegetatie op aarde te monitoren en om te laten zien hoe de kleur van vegetatie in een jaar kan veranderen! Een ESA-satelliet die gespecialiseerd is in het observeren van vegetatie is Proba-V, een minisatelliet die de wereldwijde vegetatiegroei volgt.

Stedelijke hotspots

Korte beschrijving In deze set van drie activiteiten leren leerlingen hoe de bebouwde omgeving leidt tot het stedelijk hitte-eilandeffect en hoe de aarde

Read More "