Jeden rok na Zemi - Porozumění ročním obdobím

Stručný popis

Tento materiál obsahuje dvě aktivity, které podporují a rozšiřují znalosti žáků o ročních obdobích a zaměřují se na základní mechanismus vzniku různých ročních období na Zemi. Materiál je rozdělen do různých částí, a umožňuje tak postupné osvojování tématu a obsahu. Výchozím bodem je obecná diskuse o ročních obdobích s přihlédnutím ke změnám barev na Zemi v průběhu roku. Poté následuje praktická činnost, jejímž cílem je umožnit žákům prozkoumat vliv systému Slunce-Země na roční období.

Předmět Geografie, Věda

Cíle učení

- Uvědomte si, že některé stromy vypadají v různých ročních obdobích různě, což je dáno ročními obdobími.
- Pochopte, že sezónní změny lze pozorovat i z vesmíru.
- Vysvětlit vztah mezi Sluncem a pohybem Země a jeho vliv na denní a noční dobu.
- Vysvětlit, proč jsou na Zemi roční období a jaký vliv na ně má Slunce.
- Analýza snímků a získávání relevantních informací
- Spolupráce a sdílení závěrů

Věkové rozmezí
8 - 12 let
Čas
přibližně 45 minut na jednu aktivitu
Zdroj je k dispozici v:
Aktivita 1: Barvy na Zemi ve čtyřech ročních obdobích
V této aktivitě budou žáci zkoumat fotografie pořízené na Zemi v různých ročních obdobích a poté pracovat se satelitními snímky. Tuto aktivitu mohou žáci provádět buď formou diskuse ve třídě, nebo samostatně s využitím pracovních listů. Žáci by si měli prohlédnout snímky a diskutovat o tom, v jakém ročním období byly pořízeny. Starší žáci mohou také analyzovat satelitní snímky zobrazující index vegetace a pozorovat, jak se v různých ročních obdobích mění barvy a zdravotní stav rostlin v globálním měřítku. 
Aktivita 2: Proč má Země roční období?
V této aktivitě budou žáci zkoumat, proč má Země roční období. Za tímto účelem sestaví model Země-Slunce. Dozvědí se, že Země se otáčí kolem své osy od západu k východu (proti směru hodinových ručiček), a zjistí, že Země je nakloněná kolem své osy a že tento náklon je příčinou ročních období. 
Vybavení

- Polystyrenová koule (průměr cca 10 cm)
- Pero
- Malá vlajka vaší země
- 1 dřevěný špíz
- 2 listy papíru A4
- Lepicí páska
- Kreslení kompasu
- Pochodeň
- Globus (volitelně)

Věděli jste to?

Satelity pro pozorování Země mohou z vesmíru sledovat sezónní změny na Zemi. Družice jako evropská Sentinel-3 nesou přístroje, které mohou měřit měnící se množství chlorofylu v rostlinách, a to jak v oceánech, tak na souši. Mohou také měřit záření vyzařované zemským povrchem a odhalit, jak se v průběhu roku mění teplota země. Kromě toho lze satelitní data využít ke sledování stavu zemské vegetace a odhalit, jak se může během jednoho roku změnit barva vegetace! Jednou z družic ESA specializovaných na pozorování vegetace je minisatelit Proba-V, který sleduje globální růst vegetace.