Etter stormen - Vi følger orkanen Matthew og analyserer konsekvensene av den

Kort beskrivelse

I dette settet med to aktiviteter skal elevene utforske hvordan jordobservasjonsdata kan brukes til å spore orkaner og vurdere ettervirkningene av dem ved hjelp av orkanen Matthew. Elevene skal lære hvordan en orkan utvikler seg og hvilken innvirkning ekstremvær kan ha på samfunnet. Dette gjør de ved å sammenligne satellittbilder. Aktiviteten kan gjennomføres enten i en IKT-suite der elevene arbeider selvstendig med bildene, eller ved hjelp av en mer aktiv læringsstil i klasserommet.

Emne Geografi, vitenskap

Læringsmål
  • Forklar hvordan orkaner utvikler seg
  • Forstå hvilken innvirkning ekstremvær kan ha på samfunnet.
  • Forstå hvordan jordobservasjon kan brukes til å spore innkommende vær og vurdere skader forårsaket av ekstremvær.
  • Forstå hvordan land samarbeider om å levere bistand og nødhjelp til rammede områder.
Aldersgruppe
12-15 år
Tid
ca. 30 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Følg orkanen
I denne aktiviteten skal elevene analysere noen grunnleggende kjennetegn ved en orkan som kan identifiseres på et satellittbilde. Deretter skal de undersøke utviklingen av orkanen Matthew ved hjelp av utskrevne satellittbilder. Denne aktiviteten kan tilpasses etter elevenes forkunnskaper.
Aktivitet 2: Konsekvenser av orkanen Matthew
I denne aktiviteten skal elevene analysere satellittbilder som er tatt før og etter at orkanen traff land, for å se hvilken innvirkning den hadde på landskapet og menneskene som bodde der. 

Visste du det?

Når en katastrofe inntreffer, samler en gruppe internasjonale romorganisasjoner sine ressurser og ekspertise for å støtte hjelpearbeidet på bakken. International Charter Space and Major Disasters er et internasjonalt samarbeid mellom 16 eiere eller operatører av jordobservasjonsoppdrag. Det gir rask tilgang til satellittdata for å hjelpe katastrofehåndteringsmyndighetene i tilfelle en naturkatastrofe eller en menneskeskapt katastrofe. Siden den første forespørselen om støtte i 2000 og frem til mai 2018 har charteret benyttet seg av romressurser ved mange anledninger og bidratt til å håndtere mer enn 580 katastrofer i mer enn 120 land. I gjennomsnitt aktiveres charteret rundt 40 ganger i året. forutsi fremtidige klimaendringer.

Paxi - Drivhuseffekten

Kort beskrivelse:Bli med Paxi når han utforsker drivhuseffekten og lærer om global oppvarming. I denne videoen, som er rettet mot barn...