Na de storm - Orkaan Matthew volgen en de gevolgen analyseren

Korte beschrijving

In deze reeks van twee activiteiten verkennen leerlingen de toepassingen van aardobservatiegegevens bij het opsporen van orkanen en het beoordelen van de nasleep ervan aan de hand van het voorbeeld van orkaan Matthew. Leerlingen leren hoe een orkaan zich ontwikkelt en welke impact extreem weer kan hebben op de samenleving. Ze zullen dit doen door satellietbeelden te vergelijken. De activiteit kan worden uitgevoerd in een ICT-suite waarin de leerlingen zelfstandig leren over de beelden, of kan worden gegeven in een meer actieve leerstijl in de klas.

Onderwerp Aardrijkskunde, Wetenschap

Leerdoelen
  • Leg uit hoe orkanen ontstaan
  • De impact begrijpen die extreem weer op de samenleving kan hebben
  • Begrijpen hoe aardobservatie kan worden gebruikt om inkomend weer te volgen en de schade van extreem weer te beoordelen.
  • Begrijpen hoe landen samenwerken om hulp en bijstand te verlenen aan getroffen gebieden
Leeftijd
12 - 15 jaar oud
Tijd
ongeveer 30 minuten per activiteit
Beschikbaar in:
Activiteit 1: Volg de orkaan
In deze activiteit analyseren de leerlingen enkele basiskenmerken van een orkaan die op een satellietbeeld te zien zijn. Daarna onderzoeken de leerlingen de ontwikkeling van orkaan Matthew aan de hand van afgedrukte satellietbeelden. Deze activiteit kan worden aangepast aan het kennisniveau van de leerlingen.
Activiteit 2: Gevolgen van orkaan Matthew
In deze activiteit zullen leerlingen satellietbeelden analyseren die voor en na de orkaan zijn genomen om te zien welke invloed de orkaan had op het landschap en de mensen die er woonden.Ā 

Wist u dat?

Wanneer een ramp toeslaat, bundelt een groep internationale ruimtevaartorganisaties haar middelen en expertise om de hulpverlening ter plaatse te ondersteunen. Het International Charter Space and Major Disasters is een internationale samenwerking tussen 16 eigenaren of exploitanten van aardobservatiemissies. Het biedt snelle toegang tot satellietgegevens om de rampenbestrijdingsautoriteiten te helpen in het geval van een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp. Sinds het eerste verzoek om ondersteuning in 2000, tot mei 2018, heeft het Charter bij vele gelegenheden een beroep gedaan op ruimtemiddelen, en zo geholpen om te reageren op meer dan 580 rampen in meer dan 120 landen. Gemiddeld wordt het Handvest ongeveer 40 keer per jaar geactiveerd. toekomstige klimaatverandering voorspellen.

Astroboer

Korte beschrijving:In deze reeks van zes activiteiten onderzoeken leerlingen welke factoren van invloed zijn op de groei van planten en brengen ze deze factoren in verband met...

Satellieten observeren de aarde

Satellieten observeren de aarde met behulp van een reeks golflengten in het elektromagnetische spectrum. Ontdek hoe we een completer beeld van het klimaat op aarde kunnen krijgen door het elektromagnetische spectrum op meerdere golflengten te bemonsteren.

De watercyclus

Korte beschrijving In deze set van zes activiteiten leren leerlingen over de waterkringloop en in het bijzonder hoe water...