Po bouři - sledování hurikánu Matthew a analýza jeho dopadů

Stručný popis

V této sadě dvou aktivit budou studenti na příkladu hurikánu Matthew zkoumat využití dat z pozorování Země při sledování hurikánů a vyhodnocování jejich následků. Studenti se dozvědí, jak se hurikán vyvíjí a jaký dopad může mít extrémní počasí na společnost. Toho dosáhnou porovnáním družicových snímků. Tuto aktivitu lze provést buď v učebně informačních a komunikačních technologií, v níž studenti absolvují samostatnou výuku o snímcích, nebo ji lze vyučovat aktivnějším stylem výuky ve třídě.

Předmět Geografie, Věda

Cíle učení
  • Vysvětlete, jak se hurikány vyvíjejí
  • pochopit dopady, které může mít extrémní počasí na společnost.
  • pochopit, jak lze pozorování Země využít ke sledování příchozího počasí a vyhodnocování škod způsobených extrémním počasím.
  • pochopit, jak země spolupracují při poskytování pomoci a podpory postiženým oblastem.
Věkové rozmezí
12 - 15 let
Čas
přibližně 30 minut na jednu aktivitu
Zdroj je k dispozici v:
Aktivita 1: Sledování hurikánu
V této aktivitě budou studenti analyzovat některé základní charakteristiky hurikánu, které lze identifikovat na satelitním snímku. Poté budou studenti zkoumat vývoj hurikánu Matthew pomocí vytištěných satelitních snímků. Tuto aktivitu lze upravit podle předchozí úrovně znalostí studentů.
Aktivita 2: Dopady hurikánu Matthew
V rámci této aktivity budou studenti analyzovat satelitní snímky pořízené před a po příchodu hurikánu na pevninu a zjistí, jaký dopad měl hurikán na krajinu a obyvatele. 

Věděli jste to?

Když dojde ke katastrofě, skupina mezinárodních vesmírných agentur spojí své zdroje a odborné znalosti, aby podpořila pomoc na místě. Mezinárodní charta Vesmír a velké katastrofy je mezinárodní spolupráce 16 vlastníků nebo provozovatelů misí pro pozorování Země. Poskytuje rychlý přístup k družicovým údajům, které pomáhají orgánům pro řešení katastrof v případě přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy. Od první žádosti o podporu v roce 2000 až do května 2018 se Charta mnohokrát obrátila na vesmírné prostředky a pomohla reagovat na více než 580 katastrof ve více než 120 zemích. V průměru je Charta aktivována přibližně 40krát ročně. předpovídat budoucí změny klimatu.

Příčiny a důsledky

V tomto krátkém videu Dr. Natalie Douglasová, klimatoložka, vysvětluje, jaké mohou být některé příčiny a důsledky změny klimatu a proč může být rozdíl teplot 0,5 stupně tak důležitý.....