Etter stormen - Vi følger orkanen Matthew og analyserer konsekvensene av den

Kort beskrivelse I dette settet med to aktiviteter skal elevene utforske hvordan jordobservasjonsdata kan brukes til å spore orkaner og vurdere ettervirkningene av dem ved hjelp av orkanen Matthew. Elevene skal lære hvordan en orkan utvikler seg og hvilken innvirkning ekstremvær kan ha på samfunnet. Dette gjør de ved å sammenligne [...].