Efter stormen - Spåra orkanen Matthew och analysera dess effekter

Kort beskrivning

I denna uppsättning av två aktiviteter kommer eleverna att utforska hur jordobservationsdata kan användas för att spåra orkaner och bedöma deras efterverkningar med hjälp av orkanen Matthew som exempel. Eleverna får lära sig hur en orkan utvecklas och vilken inverkan extremt väder kan ha på samhället. De kommer att göra detta genom att jämföra satellitbilder. Aktiviteten kan genomföras antingen i en IKT-svit där eleverna självständigt lär sig om bilderna eller med hjälp av en mer aktiv inlärningsstil i klassrummet.

Ämne Geografi, vetenskap

Inlärningsmål
  • Förklara hur orkaner utvecklas
  • Förstå den inverkan som extrema väderförhållanden kan ha på samhället
  • Förstå hur jordobservation kan användas för att spåra inkommande väder och bedöma de skador som orsakas av extremt väder
  • Förstå hur länder samarbetar för att ge stöd och hjälp till drabbade områden
Åldersgrupp
12 - 15 år gamla
Tid
cirka 30 minuter per aktivitet
Resurs tillgänglig i:
Aktivitet 1: Spåra orkanen
I den här aktiviteten ska eleverna analysera några grundläggande egenskaper hos en orkan som kan identifieras i en satellitbild. Sedan ska de undersöka hur orkanen Matthew utvecklades med hjälp av utskrivna satellitbilder. Denna aktivitet kan anpassas efter elevernas förkunskaper.
Aktivitet 2: Effekterna av orkanen Matthew
I den här aktiviteten ska eleverna analysera satellitbilder som tagits före och efter orkanens framfart för att se hur den påverkade landskapet och människorna som bodde där. 

Visste du det?

När katastrofer inträffar samlar en grupp internationella rymdorganisationer sina resurser och sin expertis för att stödja hjälpinsatserna på plats. International Charter Space and Major Disasters är ett internationellt samarbete mellan 16 ägare eller operatörer av jordobservationsuppdrag. Den ger snabb tillgång till satellitdata för att hjälpa katastrofhanteringsmyndigheter i händelse av en naturkatastrof eller en katastrof orsakad av människan. Sedan den första begäran om stöd 2000 och fram till maj 2018 har stadgan vid många tillfällen tagit hjälp av rymdtillgångar och bidragit till insatser vid mer än 580 katastrofer i mer än 120 länder. I genomsnitt aktiveras stadgan cirka 40 gånger per år. förutsäga framtida klimatförändringar.

Färgseende

Upptäck hur satelliter som Copernicus Sentinel-2 ger ett nytt perspektiv på jordens mark och vegetation.

Vilka är skillnaderna?

I denna korta video förklarar Dr Natalie Douglas, klimatforskare, skillnaden mellan väder, klimatvariationer och klimatförändringar. Natalie är lärare och forskare vid University of Surrey och samarbetar med...