Biodiversiteit en habitatverlies

Korte beschrijving

In deze reeks van drie activiteiten beginnen de leerlingen met een leesopdracht waarin woordenschat en ideeĆ«n worden geĆÆntroduceerd die belangrijk zijn om de relatie tussen klimaatverandering en ecosystemen te bestuderen. Een veldonderzoek van een lokaal gebied, dat kan worden uitgevoerd met zelfgemaakte apparatuur, wordt uitgebreid met een meting van de biodiversiteit die later kan worden gebruikt om de waarschijnlijke veerkracht van verschillende regio's te vergelijken. In de laatste activiteit gebruiken leerlingen de webtoepassing Climate from Space om te onderzoeken hoe een reeks factoren die de habitat van een plaatselijke soort beschrijven, veranderd zijn, en om dit in verband te brengen met recente en mogelijke veranderingen in de populatie van de soort.

Onderwerp Aardrijkskunde, Wetenschap, Aardwetenschappen, Biologie, Ecologie

Leerdoelen
 • Trefwoorden met betrekking tot het onderwerp definiĆ«ren
 • Uitleggen waarom biodiversiteit belangrijk is, inclusief de gevolgen voor het klimaat
 • Een veldonderzoek naar planten uitvoeren
 • Een maatstaf voor biodiversiteit uit een veldonderzoek berekenen
 • Gebruik de webapplicatie Climate from Space om veranderingen in abiotische factoren die van invloed zijn op een habitat te onderzoeken.
 • Het effect van habitatveranderingen op een lokale soort evalueren
Leeftijd
14 - 16 jaar oud
Tijd
ongeveer 45 minuten per activiteit
Beschikbaar in:
Activiteit 1: Sleutelideeƫn
In deze op lezen gebaseerde activiteit maken leerlingen een woordenlijst van belangrijke termen. De activiteit is geschikt voor zelfstandig leren door leerlingen die zelf kunnen lezen. De activiteit kan aan het begin van een onderwerp worden gebruikt om te beoordelen of leerlingen begrippen begrijpen, waarvan ze sommige misschien al in eerdere studies hebben gebruikt. In de klas kunt u materiaal uit het gerelateerde Klimaat uit de ruimte-verhaal gebruiken om de tekst te illustreren.
Activiteit 2: Biodiversiteit meten
In deze activiteit zullen leerlingen de resultaten van een plaatselijk veldonderzoek gebruiken om een maatstaf voor biodiversiteit te berekenen. Elke groep leerlingen moet willekeurige steekproeven nemen in het gebied dat ze willen onderzoeken. Standaard tekstboeken en bronnen beschrijven verschillende manieren om dit te doen en er moet een methode worden gebruikt die geschikt is voor de specifieke situatie (vaardigheden van de leerlingen, grootte van het onderzoeksgebied en de klas, plaatselijke gevaren, enz.Ā 
Uitrusting
 • Kwadraat - Ć©Ć©n per groep
 • Camera of smartphone - Ć©Ć©n per groep (optioneel)
 • Internettoegang of/en veldgids voor lokale planten - Ć©Ć©n per groep
 • Werkblad 2 (2 pagina's)
 • Biodiversiteit Activiteit 2 spreadsheet van de Biodiversiteit en habitatverlies sectie van de ESA Klimaat voor Scholen webpagina (https://climate.esa.int/en/educate/climate-for-schools/) of/en rekenmachine
Activiteit 3: Lokale habitats
In deze activiteit identificeren leerlingen de factoren die de habitat van een lokale soort beschrijven, gebruiken ze de webtoepassing Climate from Space om te bepalen hoe sommige van die factoren de afgelopen jaren veranderd zijn, en denken ze na over de redenen en gevolgen van deze veranderingen. De opdracht kan individueel of in tweetallen/kleine groepjes worden uitgevoerd. Als leerlingen samenwerken en/of niet vertrouwd zijn met de webtoepassing, is het nuttig om ten minste het eerste deel van de oefening klassikaal te doen, hoewel de activiteit ook geschikt is om zelfstandig te leren.Ā 

Wist u dat?

Wij delen onze planeet met miljoenen andere levende soorten - dieren, planten, schimmels en kleinere organismen. Wetenschappers noemen deze verscheidenheid aan leven biodiversiteit. Gezonde landecosystemen herbergen veel herbivoren (dieren die zich met planten voeden), minder carnivoren (dieren die zich met herbivoren voeden) en een klein aantal top carnivoren (carnivoren die zich met andere carnivoren voeden). Biodiversiteit houdt deze piramide in stand en is
Ć©Ć©n manier waarop we de gezondheid van de planeet of delen ervan kunnen meten. De biodiversiteit is vooral groot in bossen, die meer dan 80% van alle dier- en plantensoorten op het land bevatten. Biodiversiteit wordt door veel factoren bedreigd.Ā 

Verandering in landgebruik

Satellietbeelden stellen ons in staat om veranderingen in landgebruik zeer nauwkeurig te documenteren. Ontdek hoe satellieten informatie verschaffen over landgebruik op wereldwijde schaal. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).

De spectrale resolutie

Aardobservatiesatellieten zijn de bewakers van onze planeet. Dankzij teledetectietechnologie en dagelijkse gegevensverzameling kunnen onderzoekers de oceanen van onze planeet en de stijgende zeespiegel vanuit de ruimte beter in de gaten houden. ESA senior adviseur...

Paxi - Het broeikaseffect

Korte beschrijving:Onderzoek samen met Paxi het broeikaseffect om meer te leren over de opwarming van de aarde. In deze video, gericht op kinderen...