Växthuseffekten och dess konsekvenser - Undersökning av den globala uppvärmningen 

Kort beskrivning

I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att göra praktiska experiment och lära sig hur man tolkar satellitbilder för att bättre förstå de övergripande effekterna av den globala uppvärmningen. I aktivitet 1 ska eleverna göra en modell för att demonstrera växthuseffekten genom att visa att en högre nivå av koldioxid (CO2) innebär en högre temperatur. Experimentet kompletteras med tolkning av satellitbilder som visar jordens CO2-nivåer under olika tidsperioder. Eleverna får sedan lära sig om några av konsekvenserna av en ökad växthuseffekt - issmältning och förändrade albedovärden. Eleverna kommer att utforska dessa ämnen i aktiviteterna 2 och 3. 

Ämne Geografi, fysik, vetenskap

Inlärningsmål
 • Vad växthuseffekten är och hur mänsklig aktivitet förändrar energibalansen i jordens atmosfär
 • De potentiella effekterna av ökade koldioxidnivåer på jordens klimat
 • Möjliga konsekvenser av den ökade växthuseffekten
 • De olika konsekvenserna av översvämningar och stigande havsvattennivåer på grund av smältande havsis och smältande isar och glaciärer
 • Vad albedo är och hur olika ytors reflektionsförmåga påverkar temperaturen
 • Hur jordobservation kan användas för att övervaka jordens klimat
Åldersgrupp
12 - 15 år gamla
Tid
cirka 45 minuter per aktivitet
Resurs tillgänglig i:
Aktivitet 1: Växthuseffekten - vad är det?
I den här aktiviteten ska eleverna testa en hypotes om hur atmosfärisk koldioxid kan påverka temperaturen på jorden för att förstå växthuseffekten. Eleverna ska svara på frågan: Hur påverkar den atmosfäriska koldioxiden jordens temperatur? Eleverna kommer också att analysera satellitbilder för att förstå hur det är möjligt att övervaka växthusgaser från rymden. 
Utrustning
 • 2 stycken 1L-kolvar
 • Korkar med hål för att hålla termometern
 • 1 lampa med värmelampa (mer än 100 W)
 • 2 termometrar (0,10C precision)
 • Ättiksyra 32%
 • Bakpulver
 • Isbitar (tillval)
Aktivitet 2: Havsnivån som en indikator på den globala uppvärmningen
I den här aktiviteten ska eleverna undersöka vilken inverkan den globala uppvärmningen kan ha på havsnivåerna genom att göra en praktisk aktivitet. Förändringar i havsnivån är en av de viktigaste effekterna av antropogena - eller av människan orsakade - klimatförändringar. Eleverna ska undersöka hur havsnivåerna påverkas om havsis och landis (t.ex. glaciärer) smälter? 
Utrustning
 • 4 glasbägare 250 ml
 • Metallnät med en diameter som är något större än bägarna
 • Färgade isbitar
 • Bordsalt (NaCl)
 • Teslev eller spatel att röra med
 • Märkpenna
 • Timer
Aktivitet 3: Hur förändringar i albedo kan påverka klimatet
I denna aktivitet kommer eleverna att utveckla och testa en hypotes om hur reflektiviteten
från ytor i olika färger påverkar temperaturen genom att göra ett praktiskt experiment. Eleverna ska förstå att olika ytors reflektionsförmåga, deras albedo, spelar en viktig roll för jordens klimat. De kommer att undersöka följande frågor:
1) Hur påverkar färg ytornas temperatur?
2) Hur påverkar vind och luftfuktighet albedot och därmed den uppmätta yttemperaturen?
Utrustning
 • IR-termometer
 • Pappers- eller kartongbitar med olika gråtoner och olika färger (se bilaga II)
 • Lampa med värmelampa (om det inte är soligt)

Visste du det?

EarthCARE är ett ESA-uppdrag som ska förbättra vår förståelse av den roll som moln och aerosoler spelar när det gäller att både reflektera solstrålning tillbaka till rymden och fånga upp infraröd strålning från jordytan. EarthCARE - Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer - utvecklas i samarbete mellan ESA och Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. EarthCARE kommer att samla in globala observationer av moln- och aerosolprofiler tillsammans med sol- och värmestrålning för att inkludera dessa parametrar i numeriska väder- och klimatmodeller. Dessutom kommer EarthCARE:s aerosoldata att vara värdefulla för övervakningen av luftkvaliteten. 

Havsutsikt

Is och snö kan vara ett hett ämne när man pratar om klimat. Polarområdena är mycket ömtåliga och kan berätta mycket för oss om hur jordens klimat förändras. Andrew Shepherd från University...

Förändring av markanvändning

Med hjälp av satellitbilder kan vi dokumentera förändringar i markanvändningen mycket exakt. Upptäck hur satelliter ger information om markanvändning på global nivå. Video från ESERO Tyskland (på engelska).

Planetvärmepumpar

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur havscirkulationen påverkar klimatet. I...