Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Den bærekraftige

Hellas 16 år gammel   25 / 18

Prosjektets tittel:

"Bærekraft er en livsstil"

Forskningsspørsmål

Hvordan kan vi øke folks bevissthet om bærekraftig utvikling slik at de innser at hver eneste bevegelse fra hver og en av oss kan utgjøre en forskjell?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Problemet vi har til hensikt å undersøke, er karbonavtrykket til alle medlemmene av skolesamfunnet og i hvilken grad det øker karbonavtrykket til hele området vårt og de resulterende effektene på klimaendringene.
Vi vil se nærmere på både lærernes og elevenes hverdagslige aktiviteter, for eksempel hvordan vi går til og fra skolen, hva slags produkter vi kjøper i skolekantinen (enten det er lokale produkter eller produkter som er produsert, overført og pakket i en annen by i Hellas eller til og med importert fra utlandet), samt hvilke klær vi foretrekker å bruke og hvordan de ender opp som tekstilavfall.
Fremfor alt ønsker vi å undersøke miljøbevisstheten vår, det vil si i hvilken grad vi erkjenner den direkte og indirekte påvirkningen våre egne aktiviteter har på miljøet.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Så snart vi har klargjort noen miljøbegreper som karbonfotavtrykk, drivhuseffekt, global oppvarming og klimaendringer på et felles google-bilde, skal vi gjennomføre en rekke målinger både fra bakken og fra satellitter ved hjelp av EO-browseren, om utslippene av drivhusgasser i skolens nærområde og hvordan de påvirker livskvaliteten til menneskene som bor der.
Ved hjelp av spørreskjemaer som elevene skal utforme på egen hånd og distribuere elektronisk til resten av skolesamfunnet, skal vi undersøke hverdagsaktivitetene våre når det gjelder transport (hvilke transportmidler vi bruker og om de slipper ut gasser), maten vår (om den er bearbeidet eller ikke) og klærne våre (om de kan resirkuleres eller til og med resirkuleres).
For å nå disse målene har vi til hensikt å samarbeide med andre skoler både i Norge og i utlandet gjennom et eTwinning-prosjekt. På denne måten får vi muligheten til å utveksle ideer og undersøkelsesteknikker og delta i en rekke felles aktiviteter.
Vårt fremste mål er å få alle involverte til å innse at siden vi er en del av problemet, bør vi også være en del av løsningen. Bærekraft er ikke bare et mål, men en daglig prosess for å gjøre oss selv til aktive økologer og dermed skolen vår til en miljøskole som vil være et forbilde for andre skoler.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.