Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: Trajnostni

Grčija 16 let   25 / 18

Naslov projekta:

"Trajnost je način življenja"

Raziskovalno vprašanje

Kako lahko ozaveščamo ljudi o trajnostnem razvoju, da se bodo zavedali, da lahko vsak posamezen korak vsakega od nas prispeva k spremembam?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

Problem, ki ga nameravamo raziskati, je ogljični odtis vseh članov šolske skupnosti in obseg, v katerem ta še povečuje ogljični odtis na našem širšem območju, ter posledične učinke na podnebne spremembe.
Natančno bomo preučili vsakodnevne dejavnosti tako učiteljev kot učencev, npr. način prihoda v šolo in odhoda iz nje, vrsto izdelkov, ki jih kupujemo v šolski menzi (ali gre za lokalne izdelke ali izdelke, ki so bili proizvedeni, preneseni in pakirani v drugem grškem mestu ali celo uvoženi iz tujine), pa tudi oblačila, ki jih najraje nosimo, in kako končajo v tekstilnih odpadkih.
Predvsem želimo raziskati našo okoljsko zavest, tj. stopnjo, do katere se zavedamo neposrednega in posrednega vpliva naših dejavnosti na okolje.

Tema projekta

Podnebne spremembe

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Ko bomo na skupni Googlovi diapozitivni plošči pojasnili nekatere okoljske pojme, kot so ogljični odtis, učinek tople grede, globalno segrevanje in podnebne spremembe, bomo s pomočjo pregledovalnika EO izvedli številne meritve s tal, pa tudi s satelitov, o emisijah toplogrednih plinov na širšem območju naše šole in njihovem vplivu na kakovost življenja ljudi, ki živijo na tem območju.
Z vprašalniki, ki jih bodo učenci oblikovali sami in jih elektronsko razposlali ostalim članom šolske skupnosti, bomo raziskali naše vsakodnevne dejavnosti v zvezi s prevozom (sredstva, ki jih uporabljamo, in ali oddajajo pline), hrano (ali je predelana ali ne) in oblačili (ali jih je mogoče reciklirati ali celo reciklirati).
Za dosego zgornjih ciljev nameravamo v okviru projekta eTwinning sodelovati z drugimi šolami iz naše države in iz tujine. Tako bomo imeli priložnost izmenjati ideje in tehnike raziskovanja ter sodelovati pri številnih skupnih dejavnostih.
Naš najpomembnejši cilj je, da bi se vsi sodelujoči zavedali, da bi morali biti del problema, ker smo del njegove rešitve. Trajnost ni le cilj, temveč vsakodnevni proces, ki nas spreminja v aktivne ekologe, našo šolo pa v ekošolo, ki bo vzor drugim šolam.


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.