Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Η Βιώσιμη

Ελλάδα 16 ετών   25 / 18

Τίτλος του έργου:

"Η βιωσιμότητα είναι τρόπος ζωής"

Ερευνητικό ερώτημα

Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κίνηση του καθενός από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Το πρόβλημα που σκοπεύουμε να διερευνήσουμε είναι το αποτύπωμα άνθρακα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και ο βαθμός στον οποίο αυξάνεται περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα της ευρύτερης περιοχής μας και οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή.
Θα εξετάσουμε διεξοδικά τις καθημερινές δραστηριότητες τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών, όσον αφορά τον τρόπο που πηγαίνουμε και φεύγουμε από το σχολείο, το είδος των προϊόντων που αγοράζουμε από το σχολικό κυλικείο (είτε πρόκειται για τοπικά προϊόντα είτε για προϊόντα που έχουν παραχθεί, μεταφερθεί και συσκευαστεί σε άλλη πόλη της Ελλάδας ή ακόμα και εισαχθεί από το εξωτερικό), καθώς και τα ρούχα που προτιμάμε να φοράμε και πώς καταλήγουν στα υφασμάτινα απόβλητα.
Πάνω απ' όλα, επιθυμούμε να διερευνήσουμε την περιβαλλοντική μας συνείδηση, δηλαδή το βαθμό στον οποίο αναγνωρίζουμε τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Μόλις ξεκαθαρίσουμε κάποιες περιβαλλοντικές έννοιες, όπως το αποτύπωμα άνθρακα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή σε μια κοινή διαφάνεια της google, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στη διενέργεια μιας σειράς μετρήσεων τόσο από το έδαφος όσο και από δορυφόρους με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης EO, σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου μας και πώς αυτές επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν.
Μέσω ερωτηματολογίων που θα σχεδιάσουν οι μαθητές μόνοι τους και θα διανείμουν ηλεκτρονικά στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, θα διερευνήσουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες σχετικά με τις μεταφορές μας (τα μέσα που χρησιμοποιούμε και αν εκπέμπουν αέρια), το φαγητό μας (αν είναι επεξεργασμένο ή όχι) και τα ρούχα μας (αν μπορούν να ανακυκλωθούν ή ακόμα και να ανακυκλωθούν).
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με άλλα σχολεία από τη χώρα μας καθώς και με σχολεία από το εξωτερικό μέσω ενός έργου eTwinning. Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέες και τεχνικές έρευνας και να λάβουμε μέρος σε μια σειρά κοινών δραστηριοτήτων.
Απώτερος στόχος μας είναι να κάνουμε όλους τους εμπλεκόμενους να συνειδητοποιήσουν ότι, αφού είμαστε μέρος του προβλήματος, οφείλουμε να γίνουμε μέρος της λύσης του. Η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς ένας στόχος, αλλά μια καθημερινή διαδικασία προς την κατεύθυνση της μετατροπής μας σε ενεργούς οικολόγους και, κατά συνέπεια, του σχολείου μας σε οικολογικό σχολείο που θα αποτελέσει πρότυπο για τα άλλα σχολεία που θα ακολουθήσουν.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.