Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Den hållbara

Grekland 16 år gammal   25 / 18

Projektets titel:

"Hållbarhet är ett sätt att leva"

Forskningsfråga

Hur kan vi öka människors medvetenhet om hållbar utveckling så att de inser att varje enskild rörelse från var och en av oss kan göra skillnad?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Det problem som vi avser att undersöka är koldioxidavtrycket från alla medlemmar i skolgemenskapen och i vilken utsträckning det ytterligare ökar koldioxidavtrycket i vårt större område och de resulterande effekterna på klimatförändringarna.
Vi kommer att göra en grundlig undersökning av både lärarnas och elevernas vardagsaktiviteter när det gäller hur vi går till och från skolan, vilken typ av produkter vi köper från skolmatsalen (oavsett om det är lokala produkter eller produkter som har producerats, överförts och förpackats i en annan stad i Grekland eller till och med importerats från utlandet), samt vilka kläder vi föredrar att bära och hur de hamnar i textilavfallet.
Framför allt vill vi undersöka vår miljömedvetenhet, det vill säga i vilken grad vi är medvetna om den direkta och indirekta påverkan som vår egen verksamhet har på miljön.

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Så snart vi har klargjort några miljöbegrepp som koldioxidavtryck, växthuseffekt, global uppvärmning och klimatförändring på en gemensam Google-bild kommer vi sedan att genomföra ett antal mätningar både från marken och från satelliter med hjälp av EO Browser, om utsläppen av växthusgaser över det större området kring vår skola och hur de påverkar livskvaliteten för de människor som bor inom det.
Genom frågeformulär som eleverna utformar själva och distribuerar elektroniskt till övriga medlemmar i skolgemenskapen kommer vi att undersöka våra vardagsaktiviteter när det gäller transporter (vilka medel vi använder och om de släpper ut gaser), vår mat (om den är bearbetad eller inte) och våra kläder (om de kan återvinnas eller till och med återanvändas).
För att uppnå ovanstående mål har vi för avsikt att samarbeta med andra skolor från vårt land och från skolor utomlands genom ett eTwinning-projekt. Vi kommer därmed att få möjlighet att utbyta idéer och undersökningstekniker och delta i ett antal gemensamma aktiviteter.
Vårt yttersta mål är att få alla inblandade att inse att eftersom vi är en del av problemet borde vi också vara en del av lösningen. Hållbarhet är inte bara ett mål, utan en daglig process mot att göra oss själva till aktiva ekologer och följaktligen vår skola till en ekologisk skola som kommer att utgöra en förebild för de andra skolorna att följa.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.