Lysets magi - Bruk av spektroskop og fargehjul for å studere lysets egenskaper

Kort beskrivelse I dette settet med åtte aktiviteter jobber elevene individuelt eller i grupper med å bygge et spektroskop som kan brukes til å se på lyskilder, for eksempel solen, lysdioder og en skjerm. Ved å gjøre dette vil de forstå at hvitt lys kan brytes ned i mange forskjellige farger, og at komplekse [...].

Astrofarmer

Kort beskrivelse:I dette settet med seks aktiviteter skal elevene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til dyrking av planter i verdensrommet. Elevene lærer at planter trenger luft, lys, vann, næringsstoffer og en stabil temperatur for å vokse. Elevene skal observere hva som skjer med plantene når de varierer noen av disse faktorene. Disse [...]