Astrofarmer

Kort beskrivelse:I dette settet med seks aktiviteter skal elevene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til dyrking av planter i verdensrommet. Elevene lærer at planter trenger luft, lys, vann, næringsstoffer og en stabil temperatur for å vokse. Elevene skal observere hva som skjer med plantene når de varierer noen av disse faktorene. Disse [...]