Čarobnost svetlobe - uporaba spektroskopov in barvnih koles za preučevanje lastnosti svetlobe

Kratek opis

V tem sklopu osmih dejavnosti učenci samostojno ali v skupinah sestavijo spektroskop, s katerim lahko opazujejo vire svetlobe, vključno s Soncem, diodami LED in zaslonom. Pri tem bodo spoznali, da lahko belo svetlobo razdelimo na veliko različnih barv in da so kompleksne barve sestavljene iz kombinacij treh osnovnih barv (rdeče, zelene in modre). Z mešanjem osnovnih barv v barvnem krogu lahko ustvarijo svoje lastne kompleksne barve, z barvnim krogom, ki vsebuje vse barve mavrice, pa lahko ustvarijo belo svetlobo.

Zadeva Znanost, umetnost in oblikovanje

Učni cilji

- Razumevanje metod in procesov v znanosti.
- Raziskovanje idej in postavljanje ustreznih vprašanj za boljše razumevanje.
- Raziskovanje, govorjenje o vsakdanjih pojavih, njihovo preizkušanje
- Prepoznavanje in nadzor spremenljivk, kadar je to potrebno.
- Ustno in pisno poročanje o ugotovitvah znanstvene študije
- Izboljšanje govornih jezikovnih spretnosti z razpravo o rezultatih
- Raziskovanje idej in beleženje izkušenj z ustvarjalnim delom in
- uporaba različnih materialov in tehnik

Starostno obdobje
8 - 12 let
Čas
približno 45 minut na dejavnost.
Sredstva so na voljo v:
Dejavnost 1: Kaj je vir svetlobe?
Pri tej dejavnosti bodo učenci spoznali različne vire svetlobe in se naučili, kako jih prepoznati. Pogovor o različnih virih svetlobe učencem razjasni njihove predstave o naravnih in umetnih virih svetlobe.
Aktivnost 2: Kako lahko preučujemo svetlobo?
Pri tej dejavnosti učenci spoznajo različne načine preučevanja svetlobe in sami izdelajo orodje za preučevanje svetlobe. Zgrajeni spektroskop bodo uporabljali tudi pri poznejših dejavnostih.
Oprema

- Debel črn papir A4
- Natisnjena oblika spektroskopa A4
- CD ali DVD
- Lepilna palica
- Vladar
- Škarje
- Lepilni trak

Dejavnost 3: Ali je bela svetloba res bela?
Pri tej dejavnosti bodo učenci opravili lastno raziskavo, pri kateri bodo s spektroskopom opazovali različne vire svetlobe. Spoznali bodo, da lahko belo svetlobo razdelimo na več različnih barv mavrice. 
Oprema

- Spektroskop
- Telefonska kamera (neobvezno)

Dejavnost 4: Kako vaš zaslon ustvarja barve?
Pri tej dejavnosti bodo učenci spoznali, kako se barve ustvarijo na računalniškem zaslonu. Spoznali in razumeli bodo, da so piksli sestavljeni iz treh osnovnih barv (rdeče, zelene in modre).
Oprema

- Voda ali povečevalno steklo
- zaslon (npr. mobilni telefon, računalnik, tablični računalnik)

Dejavnost 5: Kako lahko kompleksno barvo razdelimo na osnovne barve? (I)Pri tej dejavnosti bodo učenci s pomočjo lastnega spektroskopa opazovali kompleksne barve in razumeli, da kompleksne barve nastanejo iz osnovnih barv (rdeče, zelene in modre).
Oprema

- Spektroskop
- zaslon (npr. mobilni telefon, računalnik, tablični računalnik)

Dejavnost 6: Kako lahko kompleksno barvo razdelimo na osnovne barve? (II)


Pri tej dejavnosti bodo učenci s pomočjo lastnega spektroskopa opazovali kompleksne barve in razumeli, da kompleksne barve nastanejo iz osnovnih barv (rdeče, zelene in modre).
Oprema

- Spektroskop
- zaslon (npr. mobilni telefon, računalnik, tablični računalnik)

Dejavnost 7: Ali lahko ustvarimo lastne kompleksne barve?
Pri tej dejavnosti bodo učenci sestavili barvno kolo in preučili
učinke kombiniranja različnih osnovnih barv. Razumeli bodo, da lahko osnovne barve (rdečo, zeleno in modro) kombiniramo tako, da dobimo
bolj zapletene barve.
Oprema

- Predloga barvnega kolesa
- karton (vsaj v velikosti predloge barvnega kolesa)
- barvice, če uporabljate predlogo 3 (izberite dve od rdeče, zelene in modre barve)
- Svinčnik
- Vladar
- Škarje
- Lepilna palica
- Vrvica (enake dolžine, kot je vaša višina!)
- Požarnica

Aktivnost 8: Kaj se zgodi, če zmešamo vse barve mavrice?


Pri tej dejavnosti bodo učenci sestavili barvno kolo in preučili kako lahko vsako barvo kombiniramo. Razumeli bodo, da lahko iz vseh barv mavrice dobimo belo svetlobo.
Oprema

- Predloga barvnega kolesa
- karton (vsaj v velikosti predloge barvnega kolesa)
- barvice (rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, vijolična)
- Svinčnik
- Vladar
- Škarje
- Lepilna palica
- Vrvica (enake dolžine, kot je vaša višina!)
- Požarnica

Ali ste vedeli?

Mavrico vidimo, ko je hkrati sončno in deževno. Dežne kaplje v zraku razdelijo belo sončno svetlobo na veliko barv, podobno kot je to pravkar storil vaš spektroskop. Katere barve vidiš, ko gledaš mavrico?

Globalni pregled: kako prostor spodbuja podnebne ukrepe

Skoraj 200 držav se je zbralo v Dubaju, da bi se udeležilo največjega podnebnega dogodka leta. COP28 - vrh Združenih narodov o podnebnih spremembah leta 2023 - pa ni le še ena konferenca. Prvič se bo na njem...

Vodni krog

Kratek opis V tem sklopu šestih dejavnosti bodo učenci spoznavali kroženje vode in zlasti, kako se voda...

Spektralna ločljivost

Sateliti za opazovanje Zemlje so varuhi našega planeta. Zahvaljujoč tehnologiji daljinskega zaznavanja in vsakodnevnemu zbiranju podatkov lahko raziskovalci iz vesolja bolje spremljajo oceane našega planeta in dviganje morske gladine. Višji svetovalec ESA...