Kouzlo světla - Využití spektroskopů a barevných koleček ke zkoumání vlastností světla

Stručný popis

V této sadě osmi aktivit žáci samostatně nebo ve skupinách sestavují spektroskop, který lze použít k pozorování zdrojů světla, včetně Slunce, LED diod a obrazovky. Při této činnosti pochopí, že bílé světlo lze rozložit na mnoho různých barev a že složité barvy se skládají z kombinací tří základních barev (červené, zelené a modré). Následně si mohou vytvořit vlastní složené barvy smícháním základních barev v barevném kole a mohou vytvořit bílé světlo pomocí barevného kola obsahujícího všechny barvy duhy.

Předmět Věda, umění a design

Cíle učení

- Porozumění metodám a procesům vědy
- Zkoumání myšlenek a kladení relevantních otázek pro rozšíření porozumění.
- Zkoumání, mluvení, testování každodenních jevů
- Rozpoznání a kontrola proměnných v případě potřeby
- Ústní a písemné podávání zpráv o výsledcích vědecké studie.
- Zlepšení mluveného projevu prostřednictvím diskuse o výsledcích
- Zkoumání myšlenek a zaznamenávání zkušeností prostřednictvím tvůrčí práce a
- Použití různých materiálů a technik

Věkové rozmezí
8 - 12 let
Čas
přibližně 45 minut na jednu aktivitu
Zdroj je k dispozici v:
Klíčová slova:
Aktivita 1: Co je to zdroj světla?
V této aktivitě se žáci seznámí s různými zdroji světla a naučí se je rozpoznávat. Povídání o různých zdrojích světla objasní žákům představy o přírodních a umělých zdrojích světla.
Aktivita 2: Jak můžeme studovat světlo?
V této aktivitě se žáci seznámí s různými způsoby zkoumání světla a sami si sestaví pomůcku ke zkoumání světla. Sestavený spektroskop využijí i v pozdějších aktivitách.
Vybavení

- Silný černý papír A4
- Tištěný design spektroskopu A4
- CD nebo DVD
- Lepicí tyčinka
- Vládce
- Nůžky
- Lepicí páska

Aktivita 3: Je bílé světlo skutečně bílé?
V této aktivitě budou žáci provádět vlastní výzkumy pomocí spektroskopu a zkoumat různé zdroje světla. Dozvědí se, že bílé světlo lze rozložit na mnoho různých barev duhy. 
Vybavení

- Spektroskop
- Fotoaparát v telefonu (volitelně)

Aktivita 4: Jak vaše obrazovka vytváří barvy?
Při této činnosti žáci pochopí, jak se vytvářejí barvy na obrazovce počítače. Dozvědí se a pochopí, že pixely se skládají ze tří základních barev (červené, zelené a modré).
Vybavení

- Voda nebo lupa
- Obrazovka (např. mobilní telefon, počítač, tablet)

Aktivita 5: Jak můžete složitou barvu rozložit na základní barvy? (I)Při této činnosti budou žáci pozorovat složité barvy pomocí vlastnoručně vyrobeného spektroskopu a pochopí, že složité barvy vznikají ze základních barev (červené, zelené a modré).
Vybavení

- Spektroskop
- Obrazovka (např. mobilní telefon, počítač, tablet)

Aktivita 6: Jak můžete složitou barvu rozložit na základní barvy? (II)


Při této činnosti budou žáci pozorovat složité barvy pomocí vlastnoručně vyrobeného spektroskopu a pochopí, že složité barvy vznikají ze základních barev (červené, zelené a modré).
Vybavení

- Spektroskop
- Obrazovka (např. mobilní telefon, počítač, tablet)

Aktivita 7: Umíme si vytvořit vlastní složené barvy?
V této aktivitě žáci sestaví barevné kolo, na kterém budou studovat
účinky kombinace různých základních barev. Žáci pochopí, že kombinací základních barev (červené, zelené a modré) můžeme vytvořit
složitější barvy.
Vybavení

- Šablona barevného kola
- Karton (minimálně o velikosti šablony barevného kola)
- Omalovánky, pokud používáte šablonu 3 (vyberte si dvě z červené, zelené a modré barvy).
- Tužka
- Vládce
- Nůžky
- Lepicí tyčinka
- Provázek (stejně dlouhý jako vaše výška!)
- Pochodeň

Aktivita 8: Co se stane, když smícháme všechny barvy duhy?


V této aktivitě žáci sestaví barevné kolo, na kterém budou studovat jak lze jednotlivé barvy kombinovat. Pochopí, že bílé světlo lze vytvořit ze všech barev duhy.
Vybavení

- Šablona barevného kola
- Karton (minimálně o velikosti šablony barevného kola)
- Omalovánky (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová)
- Tužka
- Vládce
- Nůžky
- Lepicí tyčinka
- Provázek (stejně dlouhý jako vaše výška!)
- Pochodeň

Věděli jste to?

Duhu vidíme, když svítí slunce a prší zároveň. Dešťové kapky ve vzduchu rozdělují bílé světlo ze Slunce na mnoho barev podobně, jako to právě udělal váš spektroskop. Jaké barvy vidíte, když se díváte na duhu?

Astro farmář

Stručný popis:V této sadě šesti aktivit budou studenti zkoumat, které faktory ovlivňují růst rostlin, a dávat je do souvislosti s...