Urbane hotspots

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan det bygde miljøet fører til den urbane varmeøyeffekten, og hvordan jordobservasjon kan brukes til å overvåke denne effekten og støtte forsøk på å redusere den. I den første aktiviteten utforsker elevene visuelle temperaturdata for en by og bruker dem til å [...].