Stedelijke hotspots

Korte beschrijving

In deze reeks van drie activiteiten leren leerlingen hoe de bebouwde omgeving leidt tot het stedelijk hitte-eilandeffect en hoe aardobservatie kan worden gebruikt om dit effect te monitoren en pogingen om het te verminderen te ondersteunen. In de eerste activiteit verkennen leerlingen visuele temperatuurgegevens voor een stad en gebruiken ze die om enkele oorzaken van stedelijke hitte-eilanden te identificeren. De tweede activiteit introduceert de principes achter het meten van de temperatuur van het landoppervlak en past dit toe op het berekenen van het effect van het gebruik van verschillende materialen in steden. In de laatste activiteit gebruiken leerlingen de webtoepassing Climate from Space en gedownloade gegevens om temperaturen en trends in een stedelijke en landelijke omgeving te vergelijken.

Onderwerp Aardrijkskunde, Natuurkunde, Aardwetenschappen

Leerdoelen
 • Het hitte-eilandeffect in de stad beschrijven en enkele gevolgen ervan opnoemen
 • Aspecten van de bebouwde omgeving identificeren die het hitte-eilandeffect versterken en verminderen
 • Het gedrag van deze aspecten relateren aan de fysica van warmteoverdracht
 • Berekeningen uitvoeren om te laten zien hoe metingen van warmtestraling kunnen worden omgezet in temperatuurwaarden
 • De emissiviteitswaarden van een reeks in steden gebruikte materialen relateren aan helderheidstemperaturen
 • Gegevens uit een grote gegevensset analyseren en presenteren met behulp van een spreadsheet
 • Een rapport maken om conclusies uit geanalyseerde gegevens samen te vatten en uit te leggen
Leeftijd
14 - 16 jaar oud
Tijd
ongeveer 45 minuten per activiteit
Beschikbaar in:
Activiteit 1: Stedelijke hotspotsĀ 
In deze activiteit maken leerlingen kennis met het hitte-eilandeffect. Ze zullen nadenken over de mogelijke gevolgen in een opwarmende wereld die steeds meer verstedelijkt raakt. Leerlingen onderzoeken een warmtekaart van een stad en passen toe wat ze geleerd hebben om een hypothetische warmtekaart van een lokale stedelijke omgeving te maken. Deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk als huiswerkoefening worden gebruikt.Ā 
Uitrusting
 • Informatieblad 1 (2 pagina's, tweede pagina optioneel)
 • Werkblad 1 voor studenten
 • Toegang tot internet
 • Overzichtskaarten van een lokaal stedelijk gebied (optioneel)
 • Software voor beeldbewerking of kleurpotloden
 • Grote vellen papier (optioneel)
 • Klimaat vanuit de ruimte webapplicatie: Stedelijke hotspots verhaal (optioneel)
Activiteit 2: Straling en temperatuurĀ 
In deze activiteit leren leerlingen hoe het meten van de intensiteit van warmtestraling gebruikt kan worden om de temperatuur van landoppervlakken te bepalen door de kenmerken van een zwart lichaam in beschouwing te nemen. Leerlingen maken kennis met de relevante vergelijkingen en gebruiken een spreadsheet om berekeningen uit te voeren aan de hand van deze vergelijkingen.Ā 
Activiteit 3: Stad en plattelandĀ 
In deze activiteit gebruiken de leerlingen de webtoepassing Climate from Space om de types bodembedekking te identificeren die bij een paar contrasterende locaties horen en analyseren ze gedownloade temperatuurgegevens. Ze consolideren hun kennis van het onderwerp door een verslag te maken waarin ze de gevonden patronen in verband brengen met informatie over het stralingsgedrag van verschillende oppervlakken en, misschien, andere klimaatvariabelen.Ā 

Wist u dat?

Het hitte-eilandeffect in steden is een fenomeen dat ertoe leidt dat de temperaturen in steden vaak hoger zijn dan in de omliggende landelijke gebieden. Dit effect wordt versterkt tijdens hittegolven, omdat de materialen die worden gebruikt om de gebouwde omgeving te creĆ«ren hoge warmtecapaciteiten hebben en dit de hoeveelheid koeling die elke nacht plaatsvindt beperkt. De groeiende stedelijke bevolking en de effecten van klimaatverandering betekenen dat de komende decennia steeds meer mensen hiermee te maken zullen krijgen.Ā 

Verandering in landgebruik

Satellietbeelden stellen ons in staat om veranderingen in landgebruik zeer nauwkeurig te documenteren. Ontdek hoe satellieten informatie verschaffen over landgebruik op wereldwijde schaal. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).

Het Elektromagnetische Spectrum - Gevorderd

Ontdek wat satellieten met hun sensoren kunnen zien en leer meer over de eigenschappen van elektromagnetische golven. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).