Climate Detectives-prosjekter 2018-2019

Tema for prosjektet: Luftforurensning

Prosjektets tittel: karbonavtrykk

Team: COLEGIO LA MAGDALENA

2018-2019   COLEGIO LA MAGDALENA   Castellón de la Plana   Spania   22 Studentens alder: 12-13, 14-15


Sammendrag av prosjektet

Vi har undersøkt og beregnet karbonavtrykket til skolen vår. Denne metoden er en telling av utslipp av karbondioksid, eller CO2, som slippes ut i miljøet som et produkt av våre daglige aktiviteter. Vi vil vite hvor stort avtrykk vi etterlater oss bare ved å utføre de daglige rutinene våre på skolen, og vi vil prøve å redusere dette avtrykket.

De viktigste resultatene

Elevene på La Magdalena skole har målt karbonfotavtrykket vårt. Vi har brukt en kalkulator fra Home Office for å beregne Scope 1-utslipp, også kalt direkte utslipp (fossilt brensel) og Scope 2-utslipp eller indirekte utslipp (elektrisitet). Vi har beregnet 66 tonn CO2-ekvivalenter per år. Målet med denne aktiviteten er å øke bevisstheten blant studentene, og samfunnet generelt, om viktigheten av å redusere disse CO2-utslippene.

Tiltak for å redusere problemet

Når størrelsen på karbonavtrykket er kjent, kan man utarbeide en strategi for å redusere det, for eksempel Vi har utarbeidet en rekke forslag: Tiltak nr. 1. Utdanning: Vi har holdt seminarer og foredrag for andre studenter for å oppmuntre til ansvarsfølelse og respekt for miljøet. Vi har også laget et radioprogram som forklarer prosjektet, og vi har komponert sangen "Si tu quieres a nuestro planeta" Tiltak nr. 2. Elektrisk kraft: Vi oppmuntrer til atferd som å slå av lys og utstyr når det ikke er i bruk. Vi ønsker å redusere energiforbruket vårt. Tiltak nr. 3. Bruk ansvarlig oppvarming: Vi har laget plakater som minner om at det ikke blir varmelekkasje når dører og vinduer er ordentlig lukket. Tiltak nr. 4. Avfall: Vi ønsker å oppmuntre til resirkulering for å redusere avfallsmengden. Den vanligste måten å redusere menneskers karbonavtrykk på er å redusere, gjenbruke, resirkulere og kaste avfall. Tiltak nr. 5. Gjenbruk: Vi må gjenbruke materialer der det er mulig. Vi oppfordrer til å bruke porselenskopper i stedet for plastkopper. Tiltak nr. 6. Fossilt brensel: Vi har redusert privat transport. Vi ønsker at elevene skal reise med buss eller dele en privat bil for å komme seg til skolen. Tiltak nr. 7. Kompensasjon av karbonavtrykket; skogplanting: Vi har plantet 35 furutrær (Pinus Alepensis) i nærheten av skolen. Kommunen ga oss en mobil enhet med vann, hagegreier og to skogvakter som hjalp oss med plantingen.

Prosjektvideo


Prosjektene opprettes av teamene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.
← Alle prosjekter