Klimatdetektivernas projekt 2018-2019

Projektämne: Luftföroreningar

Projektets titel: Koldioxidavtryck

Team: COLEGIO LA MAGDALENA

2018-2019   COLEGIO LA MAGDALENA   Castellón de la Plana   Spanien   22 Studentens ålder: 12-13, 14-15


Sammanfattning av projektet

Vi har undersökt och beräknat koldioxidavtrycket för vår skola. Denna metod är en räkning av utsläpp av koldioxid, eller CO2, som släpps ut i miljön som en produkt av våra dagliga aktiviteter. Vi kommer att känna till den påverkan som vi lämnar efter oss bara genom att utföra vår dagliga rutin i skolan och vi kommer att försöka minska denna påverkan.

Huvudresultat

Eleverna på La Magdalena-skolan har mätt vårt koldioxidavtryck. Vi har använt en kalkylator från Home Office för att beräkna Scope 1-utsläpp, även kallade direkta utsläpp (fossila bränslen) och utsläpp av Scope 2 eller indirekta utsläpp (elektricitet). Vi har beräknat 66 ton CO2-ekvivalenter per år. Syftet med denna aktivitet är att öka medvetenheten bland studenter, och samhället i allmänhet, om vikten av att minska dessa koldioxidutsläpp.

Åtgärder för att minska problemet

När man vet hur stort koldioxidavtrycket är kan man utforma en strategi för att minska det, t.ex. Vi har lagt fram en rad förslag: Åtgärd nr 1. Utbildning: Vi har genomfört seminarier och samtal med andra studenter i syfte att uppmuntra till ansvarskänsla och respekt för miljön. Det har också sänts ett radioprogram som förklarar projektet och vi har komponerat en sång "Si tu quieres a nuestro planeta" Åtgärd nr 2. Elektrisk kraft: Vi uppmuntrar beteenden som att släcka lampor och utrustning när den inte används. Vi vill minska vår energiförbrukning. Åtgärd nr 3. Använd ansvarsfull uppvärmning: Vi har gjort affischer som påminner om att det inte blir något värmeläckage när dörrar och fönster är ordentligt stängda. Åtgärd nr 4. Avfall: Vi vill uppmuntra till återvinning för att minska avfallet. Det vanligaste sättet att minska människans koldioxidavtryck är att minska, återanvända, återvinna och slänga. Åtgärd nr 5. Återanvändning: Vi behöver återanvända material där det är möjligt. Vi uppmuntrar användning av porslinsmuggar i stället för plastmuggar. Åtgärd nr 6. Fossila bränslen: Vi har minskat privatbilismen. Vi vill att eleverna ska åka buss eller dela på en privat bil för att ta sig till skolan. Åtgärd nr 7 Kompensation av koldioxidavtrycket; återplantering av skog: Vi planterade trettiofem tallar (Pinus Alepensis) i närheten av skolan. Kommunfullmäktige försåg oss med en mobil enhet med vatten, trädgårdsredskap och två skogsvakter som hjälpte oss att plantera dem.

Projektvideo


Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt