Projekty Detektywów Klimatu 2018-2019

Temat projektu: Zanieczyszczenie powietrza

Tytuł projektu: ślad węglowy

Zespół: COLEGIO LA MAGDALENA

2018-2019   COLEGIO LA MAGDALENA   Castellón de la Plana   Hiszpania   22 Wiek ucznia: 12-13, 14-15


Podsumowanie projektu

Zbadaliśmy i obliczyliśmy ślad węglowy naszej szkoły. Metoda ta polega na liczeniu emisji dwutlenku węgla lub CO2, które są wydalane do środowiska w wyniku naszych codziennych działań. Będziemy wiedzieć, jaki wpływ wywieramy na środowisko, wykonując nasze codzienne czynności w szkole i postaramy się go zmniejszyć.

Główne wyniki

Uczniowie szkoły La Magdalena zmierzyli nasz ślad węglowy. Skorzystaliśmy z kalkulatora Home Office, aby obliczyć emisje z zakresu 1, zwane również emisjami bezpośrednimi (paliwa kopalne) oraz emisje z zakresu 2 lub pośrednie (energia elektryczna). Obliczyliśmy 66 ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Celem tego działania jest podniesienie świadomości wśród uczniów i społeczeństwa na temat znaczenia redukcji emisji CO2.

Działania, które pomogą zmniejszyć problem

Po poznaniu wielkości śladu węglowego można opracować strategię jego zmniejszenia, np. przedstawiliśmy szereg propozycji: Działanie nr 1. Edukacja: Przeprowadziliśmy seminaria i rozmowy z innymi studentami w celu zachęcenia ich do poczucia odpowiedzialności i szacunku dla środowiska. Powstała również audycja radiowa wyjaśniająca projekt, a my skomponowaliśmy piosenkę "Si tu quieres a nuestro planeta" Działanie nr 2. Energia elektryczna: Zachęcamy do takich zachowań, jak wyłączanie świateł i urządzeń, gdy nie są używane. Chcemy zmniejszyć nasze wydatki na energię. Działanie nr 3. Odpowiedzialne ogrzewanie: Przygotowaliśmy plakaty przypominające, że nie będzie wycieku ciepła, gdy drzwi i okna są prawidłowo zamknięte. Działanie nr 4. Odpady: Chcemy zachęcać do recyklingu, aby zmniejszyć ilość odpadów. Najczęstszym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego człowieka jest redukcja, ponowne użycie, recykling, odrzucenie. Działanie nr 5. Ponowne wykorzystanie: W miarę możliwości musimy ponownie wykorzystywać materiały. Zachęcamy do używania kubków porcelanowych zamiast plastikowych. Działanie nr 6. Paliwa kopalne: Ograniczyliśmy transport prywatny. Chcemy, aby uczniowie podróżowali autobusem lub korzystali z prywatnego samochodu, aby dostać się do szkoły. Środek nr 7 Kompensacja śladu węglowego; ponowne zalesianie: Posadziliśmy trzydzieści pięć sosen (Pinus Alepensis) w pobliżu szkoły. Rada Miasta zapewniła nam mobilną jednostkę z wodą, materiałami ogrodniczymi i dwoma strażnikami leśnymi, którzy pomogli nam je zasadzić.

Wideo z projektu


Projekty tworzone są przez zespoły i to one biorą pełną odpowiedzialność za udostępniane dane.
← Wszystkie projekty