Planetiniai šilumos siurbliai

Trumpas aprašymas

Atlikdami šį trijų užduočių rinkinį mokiniai sužinos, kaip vandenynų cirkuliacija veikia klimatą. Įvadinėje užduotyje jie atlieka skaičiavimus, kad palygintų santykinį visuotinio atšilimo poveikį atmosferai ir vandenynams. Praktinėje užduotyje naudodami lengvai prieinamą įrangą mokiniai pamatys, kaip vandenyne gali susidaryti skirtingos temperatūros vandens sluoksniai, ir apsvarstys, kaip tai galima panaudoti tiriant druskingumo pokyčių poveikį. Paskutinėje užduotyje mokiniai naudojasi internetine programa "Klimatas iš kosmoso", kad sužinotų daugiau apie Golfo srovę.

Tema Geografija, Mokslas, Žemės mokslai

Mokymosi tikslai
 • Atlikite skaičiavimus, kad palygintumėte vandenynų ir atmosferos vaidmenį reguliuojant klimatą.
 • Paaiškinkite, kaip atsiranda pasaulinė termohalininė cirkuliacija
 • Apibūdinti, kaip vandenynų srovės perneša vandenį ir energiją aplink Žemę.
 • Naudokite modelį skirtingos temperatūros vandens judėjimui tirti ir paaiškinti stratifikaciją vandenyne.
 • Sukurti praktinius metodus klausimui apie vandens judėjimą vandenynuose tirti.
 • Apibūdinkite Golfo srovės elgseną, remdamiesi klimato duomenimis
 • Apibendrinti duomenis, gautus iš bent dviejų pagrindinių klimato kintamųjų įrašų, siekiant paaiškinti pastebėtą koreliaciją ar tendenciją.
Amžiaus intervalas
14 - 16 metų
Laikas
maždaug 45 minutės vienam užsiėmimui.
Išteklius galima rasti:
1 veikla: Planetiniai šilumos siurbliai
Per šią skaitymo užduotį mokiniai galės atlikti skaičiavimus naudodami savitąją šiluminę talpą. Pateikiama atitinkama lygtis, todėl mokiniams nereikia iš anksto žinoti šios sąvokos. Viena arba abi užduoties dalys (skaitymas ir skaičiavimai), atsižvelgiant į klasės mokinių gebėjimus, gali būti skiriamos kaip namų darbas. 
2 veikla: Kylantis ir krintantis vanduo 
Atlikdami šią praktinę užduotį, mokiniai atkartoja vandenyno termodinamikos reiškinius konteineryje, naudodami spalvotą vandenį stebi srautus ir mato, kaip susidaro ir išsilaiko skirtingos temperatūros vandens sluoksniai. Jiems siūloma apsvarstyti, kaip šį modelį galima panaudoti kitiems vandenynų cirkuliacijos aspektams parodyti. 
Įranga
 • Didelis skaidrus konteineris vienai grupei
 • Mažas indas kiekvienai grupei, skirtas panardinti į didesnį indą
 • Plastikiniai maišeliai
 • Guminės juostos arba virvelės
 • maistiniai dažai arba rašalas
 • Ledas kibire šaldymui arba atšaldytas vanduo
 • Galimybė naudotis karštu ir šaltu vandeniu
 • Laikmatis arba laikrodis kiekvienai grupei (neprivaloma)
 • Fotoaparatas arba išmanusis telefonas kiekvienai grupei (neprivaloma)
 • Termometrai (neprivaloma)
 • Šluostės arba popieriniai rankšluosčiai
 • 2 mokinio darbo lapas (2 puslapiai)
 • Medžiaga plakatams kurti arba programinė įranga vaizdo įrašams ar pristatymams kurti.
 • Internetinis šaltinis "Klimatas iš kosmoso": (pasirinktinai)
3 veikla: Golfo srovė 
Atlikdami šią užduotį mokiniai naudodamiesi internetine programa "Klimatas iš kosmoso" stebi jūros paviršiaus temperatūrą palei Golfo srovės kelią ir atsisiųstus duomenis, kad palygintų modelius ir tendencijas Golfo srovės ruože su kitais Šiaurės Atlanto vandenyno regionais. Paskui, remdamiesi temos nagrinėjimo metu įgytomis žiniomis, jie tiria ir aiškina sąsajas tarp jūros paviršiaus temperatūros ir kito klimato kintamojo. 

Ar žinojote?

Iki palydovų eros vandenyno temperatūrą buvo galima matuoti tik termometrais, pritvirtintais prie kranto, nuleistais iš laivų arba pritvirtintais prie plūdurų ar povandeninių laivų. Tai, žinoma, reiškė, kad matavimai buvo nenuoseklūs ir tik nedaugelyje vietų buvo nuolatinių duomenų. Palydovų termovizoriais galima reguliariai nustatyti vandenyno paviršiaus temperatūrą visame pasaulyje. Geostacionarioje orbitoje esantis palydovas gali matyti kiekvieną jūros dalį tam tikrame pusrutulyje maždaug kartą per penkiolika minučių; arčiau Žemės esantis poliarinėje orbitoje esantis palydovas gali matyti daugiau detalių ir aprėpti visą planetą, tačiau temperatūrą tam tikroje vietoje matuos tik maždaug kas dešimt dienų.

Žemės paskirties keitimas

Palydovinės nuotraukos leidžia labai tiksliai užfiksuoti žemės naudojimo pokyčius. Sužinokite, kaip palydovai teikia informaciją apie žemės naudojimą pasauliniu mastu. ESERO Vokietija vaizdo įrašas (anglų kalba).

Vandens ciklas

Trumpas aprašymas Šiame šešių užduočių rinkinyje mokiniai sužinos apie vandens ciklą ir ypač apie tai, kaip vanduo...

Sentinel-3 vandenynams

Sužinokite, kaip "Copernicus Sentinel-3" misija padeda mokslininkams suprasti bendrą mūsų planetos sveikatą.

Paxi - Vandens ciklas

Trumpas aprašymas: Prisijunkite prie Paksio, kuris lankosi Žemės planetoje, ir sužinokite apie vandens ciklą. Šiame vaizdo įraše, skirtame...