Έργα Climate Detectives 2021-2022


Θέματα  Πλημμύρες & ξηρασία

  Ιταλία
  Χλωρίδα & Πανίδα

  Ισπανία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Πορτογαλία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Πορτογαλία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  ΙΣΠΑΝΙΑ
  Κλιματική αλλαγή

  Ισπανία
  Χλωρίδα & Πανίδα

  Ισπανία
  Αποψίλωση των δασών

  Ισπανία
  Πλημμύρες & ξηρασία

  Ισπανία
  Παγκόσμια υπερθέρμανση

  Ισπανία
  Χλωρίδα & Πανίδα

  Ισπανία
  Χλωρίδα & Πανίδα

  Ρουμανία
  Κλιματική αλλαγή

  Ολλανδία
  Ωκεανοί

  Ρουμανία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Ηνωμένο Βασίλειο
  Πλημμύρες & ξηρασία
  Βραβείο LPS CD School

  Ελλάδα
  Ποτάμια & λίμνες
  Βραβείο LPS CD School

  Βέλγιο
  Πλημμύρες & ξηρασία
  Βραβείο LPS CD School

  Ισπανία
  Πυρκαγιές

  Ολλανδία
  Κλιματική αλλαγή

  Ισπανία
  Χλωρίδα & Πανίδα

  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή

  Τυνησία
  Κλιματική αλλαγή

  Τυνησία
  Ποτάμια & λίμνες

  Ισπανία
  Παγκόσμια υπερθέρμανση

  Ισπανία
  Πυρκαγιές

  Ελλάδα
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Ισπανία
  Αποψίλωση των δασών
  Βραβείο LPS CD School

  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή

  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή

  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή

  Τσεχία
  Ποτάμια & λίμνες

  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή

  Πολωνία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Ισπανία
  Αποψίλωση των δασών

  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή

  Ελλάδα
  Απόβλητα

  Espanya
  Ωκεανοί

  Γουαδελούπη
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Πορτογαλία
  Απόβλητα

  Πορτογαλία
  Ωκεανοί

  Πορτογαλία
  Ακραία καιρικά φαινόμενα

  Ιταλία
  Κλιματική αλλαγή

  Ρουμανία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση

  Πολωνία
  Αποψίλωση των δασών

  Πορτογαλία
  Απόβλητα

  Πορτογαλία
  Κλιματική αλλαγή

  Ισπανία
  Απόβλητα

  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή

  Ιταλία
  Παγκόσμια υπερθέρμανση

  Ιταλία
  Κλιματική αλλαγή

  Σουηδία
  Κλιματική αλλαγή

  Ισπανία