Έργα Climate Detectives 2020-2021


Θέματα  Ακραία καιρικά φαινόμενα
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Ιρλανδία
  Μετρήσεις καιρού


  Ιταλία
  Κλιματική αλλαγή


  Ισπανία
  Μετρήσεις καιρού


  Ελλάδα
  Κλιματική αλλαγή


  Ιταλία
  Κλιματική αλλαγή
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Ισπανία
  Γεωργία


  Ισπανία
  Γεωργία


  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Ισπανία
  Ποτάμια & λίμνες


  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή


  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή


  Ισπανία
  Πόλεις


  Ισπανία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Ρουμανία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση


  Ισπανία
  Κλιματική αλλαγή


  Ιταλία
  Ακραία καιρικά φαινόμενα
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Ιταλία
  Κλιματική αλλαγή
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Ιταλία
  Πλημμύρες & ξηρασία


  Ισπανία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση


  Πορτογαλία
  Κλιματική αλλαγή


  Βραζιλία
  Μετρήσεις καιρού


  Βραζιλία
  Χλωρίδα & Πανίδα


  Βραζιλία
  Αποψίλωση των δασών
  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση


  Αυστρία
  Κλιματική αλλαγή


  Βραζιλία
  Ωκεανοί


  Σουηδία
  Ατμοσφαιρική ρύπανση


  Πορτογαλία
  Κλιματική αλλαγή


  Αυστρία