Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Τίτλος του έργου: Καθαρός αέρας Dunboyne

Ομάδα: Ομάδα STEM

2019-2020   Dunboyne Senior Primary School   Dunboyne, Co. Meath   Ιρλανδία   25 Ηλικία του μαθητή: 8-9, 10-11


Περίληψη του έργου

Το Dunboyne Clean Air είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης STEM. Αναπτύξαμε τις επιστημονικές μας δεξιότητες για την επίλυση πραγματικών περιβαλλοντικών ζητημάτων στην κοινότητά μας και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Συχνά υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τοπική ποιότητα του αέρα που παραμένουν απαρατήρητες και μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. Το σχολείο μας βρίσκεται δίπλα σε έναν πολύ πολυσύχναστο δρόμο και μια διασταύρωση κυκλοφορίας από την οποία περνούν καθημερινά όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας. Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία είναι σοβαρές - το ένα τρίτο των θανάτων από εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο των πνευμόνων και καρδιακές παθήσεις οφείλεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται στενά με την καύση ορυκτών καυσίμων και την κλιματική αλλαγή. Ερευνήσαμε πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Διερευνήσαμε τους δεσμούς μεταξύ των μη βιώσιμων μορφών μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής και του τρόπου με τον οποίο συνδέονται ο καιρός και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του έργου είχαμε τους εξής στόχους: να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και σχετικά με την τοπική και ευρύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση και να διερευνήσουμε τους δεσμούς μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των μη βιώσιμων μορφών μεταφορών. Εξετάσαμε πώς οι ενέργειές μας στο σχολείο μας και στην κοινότητά μας θα συμβάλουν στην επίτευξη ορισμένων από αυτούς τους στόχους και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Προσδιορίσαμε ένα πρόβλημα με βάση ερωτήσεις από το σχολικό μας πρόγραμμα σπουδών και από παρατηρήσεις του τοπικού σχολικού μας περιβάλλοντος, όπως τα αυτοκίνητα που αφήνουν τις μηχανές τους στο ρελαντί στο σημείο που αφήνουμε το σχολείο. Αρχίσαμε να δημιουργούμε ένα σχέδιο έρευνας και ένα ερευνητικό ερώτημα για το πρόγραμμά μας. Η ομάδα μας STEM εγκατέστησε σωλήνες διάχυσης για να μετρήσει τα μέσα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου στο σχολικό μας περιβάλλον σε μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων τον Οκτώβριο του 2019 και σε μια περίοδο δύο εβδομάδων τον Φεβρουάριο του 2020. Το διοξείδιο του αζώτου είναι ένας ρύπος που παράγεται από τα οχήματα και ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες.

Κύρια αποτελέσματα

Τα αποτελέσματά μας από τον Οκτώβριο του 2019 ήταν κάπως εκπληκτικά: η μέτρηση στον προστατευμένο χώρο στο πίσω μέρος του σχολείου (16,40 µg/m3), ήταν ελαφρώς υψηλότερη από τη μέτρηση από το σημείο αποβίβασης του σχολείου στην τοπική βιβλιοθήκη (15,34 µg/m3). Το αποτέλεσµα της µέτρησης "Κοντά σε πολυσύχναστο δρόµο" ήταν το υψηλότερο από τις τρεις µετρήσεις, 20,27 µg/m3. Συγκρίναμε τα αποτελέσματα από το σχολείο μας με εκείνα των άλλων σχολείων του προγράμματος και συγκρίναμε επίσης τα αποτελέσματά μας με εκείνα των σχολείων της κατηγορίας πληθυσμού "Πόλη 5.000 έως 9.999". Βρήκαμε ότι η ανταλλαγή δεδομένων από όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα GLOBE ήταν πολύ επωφελής για την ευρύτερη κατανόηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού, την τοποθεσία κ.λπ. Θεωρήσαμε ότι η "προστατευμένη περιοχή", η οποία βρίσκεται μεταξύ των κτιρίων του Γυμνασίου και του Λυκείου, μπορεί να λειτούργησε ως "παγίδα" ή "θύλακας" για την ατμοσφαιρική ρύπανση με μικρή πιθανότητα κυκλοφορίας του αέρα και διασποράς των ρύπων, εξ ου και η ελαφρώς υψηλότερη ένδειξη. Επαναλάβαμε τις μετρήσεις τον Φεβρουάριο του 2020. Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης NO2 (μg/m3) για το δείγμα κοντά σε πολυσύχναστο δρόμο αυξήθηκαν από 20,27 τον Οκτώβριο σε 21,90 τον Φεβρουάριο. Οι δύο άλλες μετρήσεις έχουν επίσης αυξηθεί από 15,34 τον Οκτώβριο στο σημείο αποβίβασης του σχολείου σε 17,79 τον Φεβρουάριο και από 16,40 στην προστατευμένη περιοχή σε 17,12 Συγκέντρωση NO2 (μg/m3). Οι μετρήσεις μας ήταν πάνω από το μέσο όρο και στις τρεις περιπτώσεις. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία "Πόλη 5.000-9.999", είδαμε ότι τα αποτελέσματα του σχολείου μας βρίσκονταν περίπου στη μέση των συνολικών αποτελεσμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν σίγουρα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στην περιοχή μας. Αντιληφθήκαμε ότι αν και τα αποτελέσματά μας δεν ήταν τα υψηλότερα από όλα τα αποτελέσματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θα μπορούσαμε σίγουρα να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα στο σχολείο μας. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και την ανάλυση, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία για την ποιότητα του αέρα με την ονομασία #DunboyneCleanAir.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Στο έργο αυτό συνεργαστήκαμε με τους Climate Detectives (ESA), το πρόγραμμα Climate Ambassador Programme, τα Ανοιχτά Σχολεία για Ανοιχτές Κοινωνίες, τα βραβεία Irish Aid Awards , τα βραβεία ECO-UNESCO, την Εταιρεία Άσθματος της Ιρλανδίας, γειτονικά σχολεία, τη Βιβλιοθήκη μας, τους προσκόπους, την Tidy Towns και τη συνεχιζόμενη εργασία με τα σχολεία αδελφοποίησης: Regio Parco στο Τορίνο της Ιταλίας και το σχολείο Passe-Partout στις Κάτω Χώρες. Καταγράψαμε τις έρευνές μας μέσω ερευνητικών αφισών, φωτογραφίας, τέχνης, γραφής, ποίησης, ψηφιακών ημερολογίων, PowerPoint και iMovie. Συμμετείχαμε στο πείραμα The Tephra Citizen Science Experiment- Can use of volcanic ash reduce the amount of CO2 in the air?- διερευνήσαμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας αρνητικών εκπομπών άνθρακα για το κλίμα. Παρουσιάσαμε τα έργα μας στο σχολείο, στον ιστότοπο του σχολείου, στο Διεθνές Εικονικό Επιστημονικό Συμπόσιο GLOBE, στον ιστότοπο GLOBE και στα Βραβεία ECO-UNESCO Young Environmentalists Awards. Διοργανώσαμε μια ανοιχτή επιστημονική ημέρα στο σχολείο για να εγκαινιάσουμε την εκστρατεία Dunboyne Clean Air σε συνεργασία με το Dunboyne Tidy Towns. Σχεδιάσαμε αφίσες με ιδιαίτερη έμφαση στην αδράνεια των αυτοκινήτων για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για την προαγωγή της υγείας. Τοποθετήσαμε πινακίδες σε εμφανή σημεία της κοινότητάς μας με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων, των γειτονικών σχολείων, της τοπικής μας βιβλιοθήκης, των προσκόπων, των Tidy Towns, των τοπικών επιχειρήσεων και άλλων κοινοτικών και αθλητικών οργανώσεων. Μοιραστήκαμε το έργο μας σε μια εθνική επιστημονική έκθεση και στο τοπικό ραδιόφωνο. Ήμασταν πολύ περήφανοι που ήμασταν εθνικοί φιναλίστ στα βραβεία ECO-UNESCO Young Environmentalist Awards. Ένα βίντεο που δημιουργήσαμε για το έργο μας παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό σεμινάριο GLOBE για το τέλος της χρονιάς για τα συμμετέχοντα σχολεία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της EPA Ireland. Ασχοληθήκαμε με την επιστημονική μέθοδο σε αυτή τη δραστηριότητα που βασίζεται στην έρευνα. Ανακαλύψαμε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα και τη βλάστηση. Συνεργαζόμενοι με τις οικογένειές μας και την κοινότητά μας, μοιραζόμενοι το έργο μας, καταφέραμε να φέρουμε την επιστήμη των πολιτών και την εκπαίδευση STEM στην κοινότητά μας.

Σύνδεσμος έργου:

https://www.dunboyneseniorprimaryschool.com/news-events/


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα