UNDERSØKE VANNKVALITETEN - en minicasestudie for klimadetektiver

Kort beskrivelse

Minicasestudiene for Klimadetektivene er ment å hjelpe lærerne med å identifisere temaet som Klimadetektivene skal undersøke, og å veilede dem i de ulike fasene av prosjektet. I malen finner lærerne noen forslag til data som elevene kan samle inn og analysere. Forslagene er ikke uttømmende, og lærerne kan selv bestemme hva de vil fokusere på innenfor et gitt forskningsområde. Minicasestudien bør brukes sammen med lærerveiledningen og ikke som et selvstendig dokument. 

Denne casestudien er dedikert til temaet Vannkvalitet og elevene skal undersøke hvordan klimaendringer kan påvirke vannkvaliteten med hensyn til cyanobakterier i innsjøer. Denne minicasestudien er produsert av ESA Education i samarbeid med ESERO Luxembourg.

Emne Biologi, vitenskap

Læringsmål
  • Kunne arbeide vitenskapelig ved å samle inn og analysere data, gjøre grundige observasjoner og lete etter mønstre og sammenhenger.
  • Kjenne til noen av konsekvensene av klimaendringene for vannressursene.
  • Identifiser cyanobakterier som bakterier som skaffer seg energi via fotosyntese.
  • Forstå hvordan jordobservasjonssatellitter kan brukes til å overvåke vannkvaliteten.
Aldersgruppe
14-18 år
Ressurs tilgjengelig i:

Visste du det?

Cyanobakterier er bakterier som utvinner energi gjennom fotosyntese. De absorberer lys ved hjelp av fykobilinpigmenter (fotosyntetiske pigmenter), som gir dem deres unike blågrønne farge, og omdanner karbondioksid og vann til oksygen og glukose. Cyanobakterier omdannet den tidlige jordens oksygenfattige atmosfære til dagens oksygenrike atmosfære. Navnet cyanobakterier refererer til fargen deres (fra gammelgresk κυανός (kuanós) som betyr "blå"), noe som også har gitt dem navnet "blågrønnalger". Cyanobakterier kan sees og overvåkes av satellitter fra verdensrommet.