ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VODY - Mini případová studie pro klimatické detektivy

Stručný popis

Mini případové studie pro Klimatické detektivy mají učitelům pomoci určit téma, které bude jejich tým Klimatických detektivů zkoumat, a pomoci jim v jednotlivých fázích projektu. V šabloně učitelé najdou několik návrhů údajů, které mohou studenti shromáždit a analyzovat. Návrhy nejsou vyčerpávající a učitelé se mohou rozhodnout pro vlastní konkrétní zaměření v rámci dané oblasti výzkumu. Mini případová studie by měla být používána ve spojení s příručkou pro učitele, nikoli jako samostatný dokument. 

Tato případová studie se věnuje tématu Kvalita vody a studenti budou zkoumat, jaký vliv může mít změna klimatu na kvalitu vody, pokud jde o sinice v jezerech. Tato mini případová studie vznikla v rámci projektu ESA Education ve spolupráci s ESERO Luxembourg.

Předmět Biologie, Věda

Cíle učení
  • umět pracovat vědecky, shromažďovat a analyzovat údaje, provádět pečlivá pozorování, hledat zákonitosti a vztahy.
  • Rozpoznat některé dopady změny klimatu na vodní zdroje.
  • Určete sinice jako bakterie, které získávají energii fotosyntézou.
  • Pochopit, jak lze satelity pro pozorování Země využít ke sledování kvality vody.
Věkové rozmezí
14 - 18 let
Zdroj je k dispozici v:

Věděli jste to?

Sinice jsou bakterie, které získávají energii fotosyntézou. Absorbují světlo pomocí fykobilinových pigmentů (fotosyntetických barviv), které jim dodávají jedinečnou modrozelenou barvu, a přeměňují oxid uhličitý a vodu na kyslík a glukózu. Sinice přeměnily atmosféru rané Země chudou na kyslík na dnešní atmosféru bohatou na kyslík. Název sinice odkazuje na jejich barvu (ze starořeckého κυανός (kuanós), což znamená "modrý"), podle čehož vznikl i jejich další název "sinice". Sinice lze pozorovat a sledovat pomocí satelitů z vesmíru.

Elektromagnetické spektrum - pro pokročilé

Prozkoumejte, co satelity vidí pomocí svých senzorů, a seznamte se s vlastnostmi elektromagnetických vln. Video od ESERO Germany (v angličtině).

Satelity pozorují Zemi

Družice pozorují Zemi pomocí různých vlnových délek elektromagnetického spektra. Zjistěte, jak můžeme vytvořit úplnější obraz o zemském klimatu pomocí vzorkování elektromagnetického spektra v různých vlnových délkách.

Learn about sea level

Zjistěte, jak změna klimatu způsobuje stoupání hladiny našich moří a jak satelity od roku 1992 systematicky měří výšku mořské hladiny.

Síla pozorování Země

Všichni jsme s naší Zemí úzce propojeni - od stromů, které nám dodávají kyslík, až po přírodní zdroje, které utvářejí naši krajinu. Program ESA pro pozorování Země stojí v čele sledování...