INVESTIGATING WATER KWALITEIT - Mini Case Study voor Klimaatdetectives

Korte beschrijving

De mini-casestudies voor Klimaatdetectives zijn bedoeld om leerkrachten te helpen bij het bepalen van het onderwerp dat hun Klimaatdetectivesteam gaat onderzoeken en om hen te begeleiden tijdens de verschillende fasen van het project. In de sjabloon vinden leerkrachten enkele suggesties voor gegevens die leerlingen kunnen verzamelen en analyseren. De suggesties zijn niet uitputtend en de leerkrachten kunnen hun eigen specifieke focus bepalen binnen een bepaald onderzoeksgebied. De mini-casestudy moet samen met de docentenhandleiding worden gebruikt en niet als een op zichzelf staand document. 

Deze casestudy is gewijd aan het onderwerp Waterkwaliteit en leerlingen onderzoeken hoe klimaatverandering de waterkwaliteit met betrekking tot cyanobacteriën in meren kan beïnvloeden. Deze mini-casestudy is een ESA-onderwijsproductie in samenwerking met ESERO Luxemburg.

Onderwerp Biologie, Wetenschap

Leerdoelen
  • Wetenschappelijk kunnen werken door gegevens te verzamelen en te analyseren, zorgvuldige observaties te doen, patronen en verbanden te zoeken
  • Bepaalde gevolgen van klimaatverandering voor watervoorraden herkennen
  • Cyanobacteriën identificeren als bacteriën die energie verkrijgen via fotosynthese
  • Begrijpen hoe aardobservatiesatellieten kunnen worden gebruikt om de waterkwaliteit te bewaken
Leeftijd
14 - 18 jaar oud
Beschikbaar in:

Wist u dat?

Cyanobacteriën zijn bacteriën die energie verkrijgen via fotosynthese. Ze absorberen licht met behulp van fycobilinepigmenten (fotosynthetische pigmenten), die hen hun unieke blauwgroene kleur geven, om kooldioxide en water om te zetten in zuurstof en glucose. Cyanobacteriën hebben de zuurstofarme atmosfeer van de vroege Aarde omgezet in de zuurstofrijke atmosfeer van vandaag. De naam cyanobacteriën verwijst naar hun kleur (van het Oudgriekse κυανός (kuanós) dat 'blauw' betekent), waardoor ze hun andere naam "blauwgroene algen" krijgen. Cyanobacteriën kunnen door satellieten vanuit de ruimte worden gezien en gevolgd.

Het Elektromagnetische Spectrum - Gevorderd

Ontdek wat satellieten met hun sensoren kunnen zien en leer meer over de eigenschappen van elektromagnetische golven. Video door ESERO Duitsland (in het Engels).