UNDERSÖKNING AV VATTENKVALITET - Minifallstudie för klimatdetektiver

Kort beskrivning

Minifallstudierna för Climate Detectives är avsedda att hjälpa lärare att identifiera det ämne som deras Climate Detectives-team ska undersöka och att vägleda dem under projektets olika faser. I mallen hittar lärarna några förslag på data som eleverna kan samla in och analysera. Förslagen är inte uttömmande, och lärarna kan besluta om sitt eget specifika fokus inom ett visst forskningsområde. Minifallstudien bör användas tillsammans med lärarhandledningen och inte som ett fristående dokument. 

Denna fallstudie är dedikerad till ämnet Vattenkvalitet och eleverna kommer att undersöka hur klimatförändringarna kan påverka vattenkvaliteten när det gäller cyanobakterier i sjöar. Denna minifallstudie är en ESA Education-produktion i samarbete med ESERO Luxemburg.

Ämne Biologi, vetenskap

Inlärningsmål
  • Kunna arbeta vetenskapligt genom att samla in och analysera data, göra noggranna observationer, leta efter mönster och samband.
  • Känna igen några av klimatförändringens effekter på vattenresurser
  • Identifiera cyanobakterier som bakterier som får energi genom fotosyntes
  • Förstå hur jordobservationssatelliter kan användas för att övervaka vattenkvaliteten
Åldersgrupp
14 - 18 år gamla
Resurs tillgänglig i:

Visste du det?

Cyanobakterier är bakterier som utvinner energi genom fotosyntes. De absorberar ljus med hjälp av fykobilinpigment (fotosyntetiska pigment), som ger dem deras unika blågröna färg, för att omvandla koldioxid och vatten till syre och glukos. Cyanobakterier omvandlade den tidiga jordens syrefattiga atmosfär till dagens syrerika atmosfär. Namnet cyanobakterier syftar på deras färg (från forngrekiska κυανός (kuanós) som betyder "blå"), vilket ger dem deras andra namn, "blågröna alger". Cyanobakterier kan ses och övervakas av satelliter från rymden.

Learn about sea level

Lär dig hur klimatförändringarna får våra hav att stiga och hur satelliter systematiskt har mätt havsytans höjd sedan 1992.

Sentinel-3 för oceaner

Upptäck hur Copernicus Sentinel-3 hjälper forskare att förstå hur vår planet mår i stort.

Satelliter observerar jorden

Satelliter observerar jorden med hjälp av en rad våglängder i det elektromagnetiska spektrumet. Upptäck hur vi kan skapa en mer komplett bild av jordens klimat genom att sampla det elektromagnetiska spektrumet på flera våglängder.