INVESTIGAREA CALITĂȚII APEI - Mini-studiu de caz pentru detectivii climei

Scurtă descriere

Mini-studiile de caz pentru Climate Detectives au scopul de a ajuta profesorii să identifice subiectul pe care echipa Climate Detectives îl va investiga și de a-i ghida pe parcursul diferitelor faze ale proiectului. În șablon, profesorii vor găsi câteva sugestii de date pe care elevii le pot colecta și analiza. Sugestiile nu sunt exhaustive, iar cadrele didactice pot decide asupra propriului lor obiectiv specific în cadrul unui anumit domeniu de cercetare. Mini-studiul de caz trebuie utilizat împreună cu ghidul profesorului și nu ca document de sine stătător. 

Acest studiu de caz este dedicat subiectului Calitatea apei și elevii vor investiga modul în care schimbările climatice pot afecta calitatea apei în ceea ce privește cianobacteriile din lacuri. Acest mini-studiu de caz este o producție ESA Education în colaborare cu ESERO Luxemburg.

Subiect Biologie, Știință

Obiective de învățare
  • Să fie capabili să lucreze în mod științific prin colectarea și analiza datelor, prin observații atente, prin căutarea de modele și relații.
  • să recunoască unele dintre efectele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă
  • Identificați cianobacteriile ca fiind bacterii care obțin energie prin fotosinteză.
  • Înțelegerea modului în care sateliții de observare a Pământului pot fi utilizați pentru monitorizarea calității apei
Intervalul de vârstă
14 - 18 ani
Resurse disponibile în:

Știați că?

Cianobacteriile sunt bacterii care obțin energie prin fotosinteză. Acestea absorb lumina cu ajutorul pigmenților ficobilinici (pigmenți fotosintetici), care le conferă culoarea lor unică albastru-verde, pentru a transforma dioxidul de carbon și apa în oxigen și glucoză. Cianobacteriile au transformat atmosfera săracă în oxigen a Pământului timpuriu în atmosfera bogată în oxigen de astăzi. Denumirea de cianobacterii se referă la culoarea lor (din greaca veche κυανός (kuanós), care înseamnă "albastru"), ceea ce le conferă și cealaltă denumire, "alge verzi-albastre". Cianobacteriile pot fi observate și monitorizate de sateliți din spațiu.

Sateliții observă Pământul

Sateliții observă Pământul folosind o gamă de lungimi de undă din spectrul electromagnetic. Descoperiți cum putem construi o imagine mai completă a climei Pământului prin eșantionarea spectrului electromagnetic la mai multe lungimi de undă.

Contribuția la gestionarea apei

Descoperiți cum pot contribui sateliții la colectarea de informații despre resursele de apă pe suprafețe mari.

Ciclul carbonului

Scurtă descriere În acest set de trei activități, elevii vor învăța despre ciclul carbonului și îl vor folosi pentru a identifica...