VEDEN LAADUN TUTKIMINEN - Minitapaustutkimus ilmastodetektiveille

Lyhyt kuvaus

Ilmastoetsivien minitapaustutkimusten tarkoituksena on auttaa opettajia tunnistamaan aihe, jota heidän Ilmastoetsivien ryhmänsä tutkii, ja ohjata heitä hankkeen eri vaiheissa. Mallissa opettajat löytävät joitakin ehdotuksia tiedoista, joita oppilaat voivat kerätä ja analysoida. Ehdotukset eivät ole tyhjentäviä, ja opettajat voivat itse päättää, mihin tiettyyn tutkimusalueeseen he keskittyvät. Minitapaustutkimusta tulisi käyttää yhdessä opettajan oppaan kanssa eikä erillisenä asiakirjana. 

Tämä tapaustutkimus on omistettu aiheelle Veden laatu ja opiskelijat tutkivat, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa veden laatuun järvien syanobakteerien osalta. Tämä minitapaustutkimus on ESA Educationin tuotantoa yhteistyössä ESERO Luxemburgin kanssa.

Aihe Biologia, Tiede

Oppimistavoitteet
  • Kykenee työskentelemään tieteellisesti keräämällä ja analysoimalla tietoja, tekemällä huolellisia havaintoja, etsimällä malleja ja suhteita.
  • Tunnistaa joitakin ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin.
  • Tunnista syanobakteerit bakteereiksi, jotka saavat energiaa fotosynteesin avulla.
  • Ymmärtää, miten kaukokartoitussatelliitteja voidaan käyttää veden laadun seurantaan.
Ikäjakauma
14 - 18-vuotiaat
Resurssi saatavilla osoitteessa:

Tiesitkö?

Syanobakteerit ovat bakteereja, jotka saavat energiaa fotosynteesin avulla. Ne imevät valoa fykobiliinipigmenttien (fotosynteesipigmenttien) avulla, jotka antavat niille niiden ainutlaatuisen sinivihreän värin, ja muuttavat hiilidioksidia ja vettä hapeksi ja glukoosiksi. Syanobakteerit muuttivat varhaisen maapallon happiköyhän ilmakehän nykyiseksi happirikkaaksi ilmakehäksi. Nimi syanobakteerit viittaa niiden väriin (muinaiskreikan κυανός (kuanós) tarkoittaa 'sinistä'), mistä ne ovat saaneet toisen nimensä 'sinilevät'. Syanobakteerit voidaan nähdä ja niitä voidaan seurata satelliittien avulla avaruudesta käsin.

Spektrinen erotuskyky

Maanhavainnointisatelliitit ovat planeettamme vartijoita. Kaukokartoitustekniikan ja päivittäisen tiedonkeruun ansiosta tutkijat voivat seurata planeetan valtameriä ja merenpinnan nousua paremmin avaruudesta käsin. ESA:n vanhempi neuvonantaja...

Veden kiertokulku

Lyhyt kuvaus Tässä kuuden tehtävän sarjassa oppilaat oppivat veden kiertokulusta ja erityisesti siitä, miten vesi...

Sentinel-3 valtameriä varten

Tutustu siihen, miten Copernicus Sentinel-3 -lähetys auttaa tutkijoita ymmärtämään planeettamme yleistä terveydentilaa.