ETTERFORSKNING AV SNØ - Minicasestudie for klimadetektiver

Kort beskrivelse

Minicasestudiene for Klimadetektivene er ment å hjelpe lærerne med å identifisere temaet som Klimadetektivene skal undersøke, og å veilede dem i de ulike fasene av prosjektet. I malen finner lærerne noen forslag til data som elevene kan samle inn og analysere. Forslagene er ikke uttømmende, og lærerne kan selv bestemme hva de vil fokusere på innenfor et gitt forskningsområde. Minicasestudien bør brukes sammen med lærerveiledningen og ikke som et selvstendig dokument. 

Denne casestudien er dedikert til temaet  Snø og klima og elevene skal undersøke sammenhengen mellom snøfall, snødekke og klimaendringer. Denne minicasestudien er produsert av ESA Education i samarbeid med ESERO Finland.

Emne Biologi, naturvitenskap, geovitenskap, kjemi 

Læringsmål
  • Få kunnskap om snø og snøens egenskaper
  • Forstå sammenhengen mellom snødekke og klimaendringer.
  • Identifisere konsekvensene av endringer i snødekket
  • Forstå hvordan jordobservasjonssatellitter kan brukes til å overvåke endringer i snødekke og snømengder over flere år.
Aldersgruppe
12-17 år
Ressurs tilgjengelig i:

Visste du det?

Sandstormer fra Sahara kan noen ganger komme helt til Europa. Når snøen faller, dannes det en snøkrystall rundt en sandpartikkel fra Sahara. Snøflakene som dannes, ser oransje ut, og skittenheten kan observeres med det blotte øye. Fenomenet forekommer oftere i Sør-Europa, for eksempel i alpinanleggene i Alpene, men det er mulig at fenomenet forekommer nesten hvert år eller flere ganger i året også i Nord-Europa.

Snowy_Alps_pillars

Karbonets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om karbonets kretsløp og bruke det til å identifisere...

Det elektromagnetiske spekteret - Avansert

Utforsk hva satellitter kan se med sine sensorer og lær om egenskapene til elektromagnetiske bølger. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Vannets kretsløp

Kort beskrivelse I dette settet med seks aktiviteter vil elevene lære om vannets kretsløp, og spesielt hvordan vannets kretsløp...

Årsaker og konsekvenser

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, hva som kan være noen av årsakene til og konsekvensene av klimaendringene og hvorfor en temperaturforskjell på 0,5 grader kan være så viktig....