ETTERFORSKNING AV SNØ - Minicasestudie for klimadetektiver

Kort beskrivelse

Minicasestudiene for Klimadetektivene er ment å hjelpe lærerne med å identifisere temaet som Klimadetektivene skal undersøke, og å veilede dem i de ulike fasene av prosjektet. I malen finner lærerne noen forslag til data som elevene kan samle inn og analysere. Forslagene er ikke uttømmende, og lærerne kan selv bestemme hva de vil fokusere på innenfor et gitt forskningsområde. Minicasestudien bør brukes sammen med lærerveiledningen og ikke som et selvstendig dokument. 

Denne casestudien er dedikert til temaet  Snø og klima og elevene skal undersøke sammenhengen mellom snøfall, snødekke og klimaendringer. Denne minicasestudien er produsert av ESA Education i samarbeid med ESERO Finland.

Emne Biologi, naturvitenskap, geovitenskap, kjemi 

Læringsmål
  • Få kunnskap om snø og snøens egenskaper
  • Forstå sammenhengen mellom snødekke og klimaendringer.
  • Identifisere konsekvensene av endringer i snødekket
  • Forstå hvordan jordobservasjonssatellitter kan brukes til å overvåke endringer i snødekke og snømengder over flere år.
Aldersgruppe
12-17 år
Ressurs tilgjengelig i:

Visste du det?

Sandstormer fra Sahara kan noen ganger komme helt til Europa. Når snøen faller, dannes det en snøkrystall rundt en sandpartikkel fra Sahara. Snøflakene som dannes, ser oransje ut, og skittenheten kan observeres med det blotte øye. Fenomenet forekommer oftere i Sør-Europa, for eksempel i alpinanleggene i Alpene, men det er mulig at fenomenet forekommer nesten hvert år eller flere ganger i året også i Nord-Europa.

Snowy_Alps_pillars

Global oversikt: hvordan verdensrommet fremmer klimatiltak

Nesten 200 land samles i Dubai for å delta på årets største klimakonferanse. COP28 - FNs klimatoppmøte i 2023 - er imidlertid ikke bare en vanlig konferanse. For første gang vil...

Kraften i jordobservasjon

Vi er alle nært knyttet til jorden - fra trærne som gir oss oksygen, til de naturlige kildene som former landskapet vårt. ESAs jordobservasjonsprogram er i front når det gjelder å overvåke...

Det elektromagnetiske spekteret - Introduksjon

Lær om det elektromagnetiske spekteret og hvordan satellitter kan se det usynlige. Video fra ESERO Tyskland (på engelsk).

Sentinel-3 for havene

Oppdag hvordan Copernicus Sentinel-3 hjelper forskere med å forstå planetens generelle helse.