BADANIE ŚNIEGU - Mini studium przypadku dla detektywów klimatycznych

Krótki opis

Mini studia przypadku dla detektywów klimatycznych mają na celu pomóc nauczycielom w określeniu tematu, który będzie badany przez ich zespół detektywów klimatycznych i poprowadzić ich na różnych etapach projektu. W szablonie nauczyciele znajdą kilka sugestii dotyczących danych, które uczniowie mogą zbierać i analizować. Sugestie te nie są wyczerpujące, a nauczyciele mogą zdecydować o własnym ukierunkowaniu w ramach danego obszaru badawczego. Mini studium przypadku powinno być używane w połączeniu z przewodnikiem dla nauczycieli, a nie jako samodzielny dokument. 

Niniejsze studium przypadku poświęcone jest tematowi  Śnieg i klimat a uczniowie zbadają powiązania między opadami śniegu, pokrywą śnieżną i zmianami klimatu. To mini studium przypadku zostało opracowane przez ESA Education we współpracy z ESERO Finland.

Przedmiot Biologia, nauki ścisłe, nauki o Ziemi, chemia 

Cele nauczania
  • Zdobywanie wiedzy na temat śniegu i jego właściwości
  • Zrozumienie związku między pokrywą śnieżną a zmianami klimatu
  • Identyfikacja konsekwencji zmian w pokrywie śnieżnej
  • Zrozumienie, w jaki sposób satelity obserwacyjne Ziemi mogą być wykorzystywane do monitorowania zmieniającej się pokrywy śnieżnej i opadów śniegu w ciągu kilku lat.
Przedział wiekowy
12-17 lat
Zasób dostępny w:

Czy wiesz, że?

Burze piaskowe znad Sahary mogą czasami dotrzeć aż do Europy. Kiedy pada śnieg, wokół cząsteczki piasku z Sahary tworzy się kryształek śniegu. Powstałe w ten sposób zaspy śnieżne wyglądają na pomarańczowe, a ich brud można dostrzec gołym okiem. Zjawisko to występuje częściej w Europie Południowej, na przykład w kurortach śnieżnych w Alpach, ale możliwe jest, że zjawisko to występuje prawie co roku lub kilka razy w roku również w Europie Północnej.

Snowy_Alps_pillars

Zmiana użytkowania gruntów

Zdjęcia satelitarne pozwalają nam bardzo precyzyjnie dokumentować zmiany w użytkowaniu gruntów. Dowiedz się, w jaki sposób satelity dostarczają informacji o użytkowaniu gruntów w skali globalnej. Wideo przygotowane przez ESERO Germany (w języku angielskim).

Jakie są różnice

W tym krótkim filmie dr Natalie Douglas, klimatolog, wyjaśnia różnicę między pogodą, zmiennością klimatu i zmianami klimatu. Natalie jest wykładowcą i pracownikiem naukowym na University of Surrey i współpracuje z...

Potęga obserwacji Ziemi

Wszyscy jesteśmy misternie połączeni z naszą Ziemią - od drzew, które dostarczają nam tlen, po naturalne źródła, które kształtują nasz krajobraz. Program obserwacji Ziemi ESA jest liderem w monitorowaniu...

Ratowanie życia podczas katastrof

Odkryj, w jaki sposób zdjęcia satelitarne mogą pomóc w usuwaniu skutków katastrof i odbudowie w dowolnym miejscu na świecie.