Vyšetřování sněhu - mini případová studie pro klimatické detektivy

Stručný popis

Mini případové studie pro Klimatické detektivy mají učitelům pomoci určit téma, které bude jejich tým Klimatických detektivů zkoumat, a pomoci jim v jednotlivých fázích projektu. V šabloně učitelé najdou několik návrhů údajů, které mohou studenti shromáždit a analyzovat. Návrhy nejsou vyčerpávající a učitelé se mohou rozhodnout pro vlastní konkrétní zaměření v rámci dané oblasti výzkumu. Mini případová studie by měla být používána ve spojení s příručkou pro učitele, nikoli jako samostatný dokument. 

Tato případová studie se věnuje tématu  Sníh a podnebí a studenti budou zkoumat souvislosti mezi sněžením, sněhovou pokrývkou a změnou klimatu. Tato minipřípadová studie vznikla v rámci projektu ESA Education ve spolupráci s finskou organizací ESERO.

Předmět Biologie, Přírodní vědy, Vědy o Zemi, Chemie 

Cíle učení
  • Získání znalostí o sněhu a jeho vlastnostech
  • Porozumět vztahu mezi sněhovou pokrývkou a změnou klimatu
  • Určit důsledky změn sněhové pokrývky
  • pochopit, jak lze pomocí družic pro pozorování Země sledovat změny sněhové pokrývky a sněžení v průběhu několika let.
Věkové rozmezí
12 - 17 let
Zdroj je k dispozici v:

Věděli jste to?

Písečné bouře ze Sahary se někdy dostanou až do Evropy. Při sněžení se kolem částečky saharského písku vytvoří sněhový krystal. Vzniklé závěje vypadají oranžově a jejich špinavost je pozorovatelná pouhým okem. K tomuto jevu dochází častěji v jižní Evropě, například ve sněhových střediscích v Alpách, ale je možné, že k němu dochází téměř každý rok nebo několikrát ročně i v severní Evropě.

Snowy_Alps_pillars

Radarové vidění

Zjistěte, jak mise Copernicus Sentinel-1 využívá svůj radar k pořizování snímků zemského povrchu za každého počasí a ve dne i v noci.

Výhled na oceán

Led a sníh mohou být ožehavým tématem, když se mluví o klimatu. Polární oblasti jsou velmi křehké a mohou nám hodně napovědět o tom, jak se mění zemské klima. Andrew Shepherd z Univerzity v...

Jaké jsou rozdíly

V tomto krátkém videu vysvětluje klimatoložka Dr. Natalie Douglasová rozdíl mezi počasím, proměnlivostí klimatu a změnou klimatu. Natalie působí jako pedagogická a výzkumná pracovnice na univerzitě v Surrey a spolupracuje s...