Infračervená webová kamera Hack - Použití infračerveného světla k pozorování světa novým způsobem

Stručný popis

Tato sada tří aktivit umožní žákům pochopit elektromagnetické spektrum a pozorovat infračervené záření pomocí úpravy levné webové kamery. Umožní diskutovat o tom, jak lze infračervené záření využít k získání informací, které nejsou dostupné pomocí viditelného světla. Studenti budou také analyzovat satelitní snímky, které jim poskytnou kontext k pochopení toho, proč je užitečné "vidět" v infračerveném záření. 

Předmět Fyzika, zeměpis

Cíle učení
 • Určete různé typy elektromagnetického záření.
 • Popište různé aplikace infračerveného světla
 • použití nástrojů dostupných na internetu ke sběru a analýze družicových dat.
 • pochopit, jak lze infračervené světlo použít k monitorování stavu vegetace.
 • Identifikace falešných a pravých barev satelitních snímků
Věkové rozmezí
12 - 16 let
Čas
přibližně 30 minut na jednu aktivitu
Zdroj je k dispozici v:
Aktivita 1: Hackování webové kamery
V této aktivitě studenti upraví webovou kameru tak, aby viděla v blízkém infračerveném světle, nikoli ve viditelném světle. 
Vybavení
 • 1 webová kamera s kroužkem pro ruční ostření na přední straně
 • 1 kreslicí špendlík nebo podobný kolík
 • Dva kusy exponovaného fotografického filmu nebo polarizační filtr dostatečně velký, aby zakryl objektiv.
 • Průhledná páska
 • Nůžky
 • Počítač
Aktivita 2: Pozorování objektů infračervenou kamerou
V této aktivitě budou studenti pozorovat různé typy objektů, a to jak ve viditelném světle očima, tak v blízkém infračerveném světle pomocí upravené webové kamery. 
Vybavení
 • Infračervená kamera (z aktivity 1)
 • Dálkové ovládání
 • Led světlo
 • Svíčka
 • Zdravá rostlina a falešná plastová rostlina
Aktivita 3: Pozorování Země v infračerveném světle
V této aktivitě budou studenti analyzovat satelitní snímky. V rámci aktivity se seznámí s pravými barevnými snímky a porovnají je s falešnými barevnými snímky, které zobrazují blízké infračervené záření. Poskytuje studentům kontext, aby pochopili, proč je užitečné "vidět" v blízké infračervené oblasti.

Věděli jste to?

Evropská kosmická agentura (ESA) pomáhá vyvíjet mnoho družic, které používají různé typy kamer pro pozorování Země. Cílem skupiny misí nazvaných Sentinel je zlepšit naše chápání a řízení životního prostředí na Zemi. Jedna z misí se nazývá Sentinel-2 a skládá se ze dvou dvojčat. Kamery na palubě
družice pořizují snímky ve viditelném i infračerveném světle a každých pět dní pokrývají celou planetu! Družice Sentinel-2 může být použita ke sledování růstu rostlin, mapování změn půdního pokryvu a monitorování světových lesů. 

Satelity pozorují Zemi

Družice pozorují Zemi pomocí různých vlnových délek elektromagnetického spektra. Zjistěte, jak můžeme vytvořit úplnější obraz o zemském klimatu pomocí vzorkování elektromagnetického spektra v různých vlnových délkách.

Barevné vidění

Zjistěte, jak družice jako Copernicus Sentinel-2 poskytují nový pohled na zemskou půdu a vegetaci.

Astro farmář

Stručný popis:V této sadě šesti aktivit budou studenti zkoumat, které faktory ovlivňují růst rostlin, a dávat je do souvislosti s...

Elektromagnetické spektrum - pro pokročilé

Prozkoumejte, co satelity vidí pomocí svých senzorů, a seznamte se s vlastnostmi elektromagnetických vln. Video od ESERO Germany (v angličtině).