Infrarød Webcam Hack - Bruk infrarødt lys til å observere verden på en ny måte

Kort beskrivelse Dette settet med tre aktiviteter gjør det mulig for elevene å forstå det elektromagnetiske spekteret og observere infrarød stråling ved hjelp av et billig webkamera. De skal diskutere hvordan infrarød stråling kan brukes til å skaffe informasjon som ikke er tilgjengelig ved hjelp av synlig lys. Elevene skal også analysere satellittbilder som gir dem [...].

Ta pulsen på planeten

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter lærer elevene hvordan ulike typer elektromagnetisk stråling brukes til å observere hvordan planeten vår endrer seg. I den første aktiviteten gjennomgås de ulike områdene i det elektromagnetiske spekteret og hvordan de brukes i jordobservasjon. I den andre aktiviteten lærer elevene om falske fargebilder og [...].