Autostrady oceanów - prądy morskie i ich związek z klimatem

Krótki opis

W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie będą korzystać z modułu multimedialnego, aby dowiedzieć się o prądach morskich, autostradach oceanów i ich znaczeniu dla zrozumienia lokalnego klimatu. Korzystając z ćwiczeń praktycznych, zbadają, co powoduje prądy oceaniczne. Wykorzystają również zdjęcia satelitarne do analizy temperatury powierzchni morza i zrozumieją, dlaczego obserwacje satelitarne są przydatne do monitorowania prądów morskich. 

Przedmiot  Geografia, Nauki ścisłe, Fizyka

Cele nauczania
  • Omów globalne prądy oceaniczne i powietrzne oraz przedyskutuj ich znaczenie dla klimatu.
  • Identyfikacja lokalnych i globalnych procesów pogodowych i zjawisk klimatycznych oraz ich przyczyn.
  • Korzystanie z narzędzi dostępnych w Internecie do zbierania i analizowania danych satelitarnych
  • Zrozumienie, w jaki sposób obserwacja Ziemi może być wykorzystywana do monitorowania oceanów
  • Interpretacja map temperatury powierzchni morza
Przedział wiekowy
12-15 lat
Czas
około 45 minut na ćwiczenie
Zasób dostępny w:
Ćwiczenie 1: Ocean w ruchu
W tym ćwiczeniu uczniowie zapoznają się z modułem multimedialnym, aby dowiedzieć się o prądach morskich i o tym, jak łączą one odległe miejsca na naszej planecie. Uczniowie dowiedzą się, że wiatry i ruch obrotowy Ziemi są głównymi przyczynami powstawania prądów powierzchniowych. Na koniec uczniowie omówią zanieczyszczenie oceanów i przedyskutują możliwe działania mające na celu zmniejszenie tego problemu. 
Ćwiczenie 2: Jak tonie woda?
W tym ćwiczeniu uczniowie dowiadują się, że wiatry napędzają prądy powierzchniowe oceanów. Jednak prądy oceaniczne płyną również tysiące metrów pod powierzchnią. W tym ćwiczeniu uczniowie zbadają, dlaczego te masy wody toną, tworząc głębokie prądy oceaniczne.
Sprzęt
  • Dwie zlewki o pojemności 250 ml
  • Kolorowe kostki lodu
  • 1 łyżeczka
  • Sól
  • Woda
Ćwiczenie 3: Odczuwanie gorąca
W tym ćwiczeniu uczniowie wykorzystają zdjęcia satelitarne do analizy temperatury powierzchni morza. Uczniowie zbadają związek między prądami oceanicznymi a temperaturą powierzchni morza (SST) i zrozumieją znaczenie monitorowania temperatury oceanów. 

Czy wiesz, że?

Aby zmierzyć temperaturę powierzchni morza, satelity rejestrują różne rodzaje światła, których nie widzimy naszymi oczami. Jeden z tych specjalnych rodzajów światła (lub promieniowania) nazywany jest termiczną podczerwienią. Jest to to samo promieniowanie, które rejestrują kamery noktowizyjne. Czujnik podczerwieni z satelity Sentinel-3 zapewnia precyzyjne globalne mapy temperatury powierzchni morza. Informacje te są wykorzystywane do monitorowania oceanów i zmian klimatycznych, a także do prognozowania pogody. 

Zmiana użytkowania gruntów

Zdjęcia satelitarne pozwalają nam bardzo precyzyjnie dokumentować zmiany w użytkowaniu gruntów. Dowiedz się, w jaki sposób satelity dostarczają informacji o użytkowaniu gruntów w skali globalnej. Wideo przygotowane przez ESERO Germany (w języku angielskim).

Wizja radarowa

Dowiedz się, w jaki sposób misja Copernicus Sentinel-1 wykorzystuje swój radar, aby zapewnić obrazowanie powierzchni Ziemi w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy.

Paxi - Efekt cieplarniany

Krótki opis:Dołącz do Paxiego, który bada efekt cieplarniany, aby dowiedzieć się więcej o globalnym ociepleniu. W tym filmie, skierowanym do dzieci...