Havets motorvägar - havsströmmar och kopplingen till klimatet

Kort beskrivning

I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att använda en multimediemodul för att lära sig om havsströmmar, havens motorvägar och hur de är viktiga för att förstå lokala klimat. Med hjälp av en praktisk aktivitet kommer de att undersöka vad som orsakar havsströmmar. De kommer också att använda satellitbilder för att analysera temperaturen på havsytan och förstå varför satellitobservationer är användbara för att övervaka havsströmmar. 

Ämne  Geografi, naturvetenskap, fysik

Inlärningsmål
  • Utveckla globala havs- och luftströmmar och diskutera vad de betyder för klimatet
  • Identifiera lokala och globala väderprocesser och klimatfenomen samt deras orsaker
  • Använda verktyg som finns tillgängliga på internet för att samla in och analysera satellitdata
  • Förstå hur jordobservation kan användas för att övervaka haven
  • Tolka kartor över havsytans temperatur
Åldersgrupp
12 - 15 år gamla
Tid
cirka 45 minuter per aktivitet
Resurs tillgänglig i:
Aktivitet 1: Hav i rörelse
I den här aktiviteten kommer eleverna att utforska en multimediemodul för att lära sig om havsströmmar och hur de förbinder avlägsna platser på vår planet. Eleverna får lära sig att vindar och jordens rotation är de främsta orsakerna till ytströmmar. I slutet kommer eleverna att diskutera havsföroreningar och diskutera möjliga åtgärder för att minska problemet. 
Aktivitet 2: Hur sjunker vatten?
I den här aktiviteten får eleverna lära sig att vindar driver havsströmmar på ytan. Men havsströmmar flyter också tusentals meter under ytan. I den här aktiviteten ska eleverna undersöka varför dessa vattenmassor sjunker och bildar djuphavsströmmar.
Utrustning
  • Två 250 ml bägare
  • Färgade isbitar
  • 1 tesked
  • Salt
  • Vatten
Aktivitet 3: Att känna värmen
I den här aktiviteten kommer eleverna att använda satellitbilder för att analysera havsytans temperatur. De ska undersöka sambandet mellan havsströmmar och havsytans temperatur (SST) och förstå hur viktigt det är att övervaka havens temperatur. 

Visste du det?

För att mäta havsytans temperatur registrerar satelliter olika typer av ljus som vi inte kan se med våra ögon. En av dessa speciella typer av ljus (eller strålning) kallas termisk infraröd. Det är samma strålning som registreras av mörkerseende kameror. Den infraröda sensorn från Sentinel-3-satelliten ger exakta globala kartor över havsytans temperatur. Denna information används för att övervaka haven och klimatförändringarna samt för väderprognoser. 

Lär dig mer om havsnivån

Lär dig hur klimatförändringarna får våra hav att stiga och hur satelliter systematiskt har mätt havsytans höjd sedan 1992.

Planetvärmepumpar

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur havscirkulationen påverkar klimatet. I...

Vattnets kretslopp

Kort beskrivning I denna uppsättning av sex aktiviteter kommer eleverna att lära sig om vattencykeln och, i synnerhet, hur vatten...

Räddar liv när katastrofer inträffar

Upptäck hur satellitbilder kan bidra till katastrofhjälp och återuppbyggnad var som helst i världen.

Jordobservationens kraft

Vi är alla intimt sammanlänkade med vår jord - från träden som förser oss med syre till de naturliga källor som formar vårt landskap. ESA:s jordobservationsprogram ligger i framkant när det gäller att övervaka...

Spektral upplösning

Jordobservationssatelliter är vår planets väktare. Tack vare fjärranalysteknik och daglig datainsamling kan forskare bättre övervaka vår planets hav och stigande havsnivåer från rymden. ESA:s seniora rådgivare...