Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: 3gymSKONI-FIRE

Hellas 13 år gammel   21 / 9

Prosjektets tittel:

BRANN - SKONI

Forskningsspørsmål

Vi håndterer ofte støv tett i tett. Så kan vi telle støvet? Så vi kan telle dagene med støv og dele dem inn i kategorier?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vi har ofte mye støv å forholde oss til. Støv som gjør bildene våre uskarpe, støv som gjør at bilene ikke er rene.
Støv i området skyldes hovedsakelig to faktorer: Støv som genereres lokalt av vind og menneskelig aktivitet (f.eks. støv som blåses opp av vinden i tørre innlandsområder, og støv som bringes inn i området gjennom atmosfærisk sirkulasjon.
Forskerne forklarer den økende mengden støv på himmelen i Middelhavslandene med ørkenspredning i Sahara.
For 2 år siden (august 2022) brøt det ut en brann i området vårt. En del av forskningen vår gikk ut på å observere endringene i naturen i området vårt ved hjelp av satellitter. Vi vil forsøke å lage en timelapse for å observere endringene i området, men også for å observere støvet. Er det en sammenheng?

Tema for prosjektet

Flom og tørke

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Hver dag får vi støvdata fra meteo.gr (National Observatory of Athens). De vil bli delt inn i 4 kategorier 0 støv i det hele tatt 1-2 lav 2-3 medium 4-5.høy 6-7 veldig høy. Dataene lagres i en felles hovedbok. På dager med støv vil vi beholde meteo.gr (National Observatory of Athens) støvdiagrammer, og vi vil observere området fra EO Browser og ta hensyn til endringene som oppstår.
Til slutt viser vi diagrammer per måned med støvdagene. Ideelt sett vil vi lage et tidsforløp med bildene vi har lagret.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.