Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: 3gymSKONI-FIRE

Ελλάδα 13 ετών   21 / 9

Τίτλος του έργου:

ΠΥΡΚΑΓΙΑ - SKONI

Ερευνητικό ερώτημα

Συχνά ασχολούμαστε με τη σκόνη χοντρικά. Μπορούμε λοιπόν να μετρήσουμε τη σκόνη; Μπορούμε λοιπόν να μετρήσουμε τις ημέρες με τη σκόνη και να τις χωρίσουμε σε κατηγορίες;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Συχνά ασχολούμαστε με τη σκόνη χοντρικά. Σκόνη που θολώνει τις φωτογραφίες μας ,σκόνη που κάνει τα αυτοκίνητα να μην είναι καθαρά.
Η σκόνη στην περιοχή οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: Η κύρια πηγή της μεταφερόμενης σκόνης είναι η έρημος Σαχάρα.
Η εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες για τα αυξανόμενα επεισόδια σκόνης στον ουρανό των μεσογειακών χωρών δεν είναι άλλη από την ερημοποίηση της Σαχάρας.
Πριν από 2 χρόνια (Αύγουστος 2022) ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή μας. Έτσι, μέρος της έρευνάς μας ήταν να παρατηρήσουμε την αλλαγή στη φύση της περιοχής μας με τη βοήθεια δορυφόρων. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα timelapse παρατηρώντας την αλλαγή της περιοχής αλλά και παρατηρώντας τη σκόνη. Μήπως τελικά σχετίζονται μεταξύ τους;

Θέμα έργου

Πλημμύρες & ξηρασία

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Κάθε μέρα θα λαμβάνουμε δεδομένα σκόνης από το meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες 0 καθόλου σκόνη 1-2 χαμηλή 2-3 μέτρια 4-5.υψηλή 6-7 πολύ υψηλή. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα κοινόχρηστο λογιστικό βιβλίο. Τις ημέρες με σκόνη θα κρατάμε τα διαγράμματα σκόνης του meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) και θα παρατηρούμε την περιοχή από το EO Browser δίνοντας προσοχή στις αλλαγές που συμβαίνουν.
Στο τέλος θα παρουσιάσουμε διαγράμματα ανά μήνα με τις ημέρες σκόνης. Ιδανικά, θα κάνουμε ένα time lapse με τις εικόνες που έχουμε αποθηκεύσει.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.