Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: 3gymSKONI-FIRE

Grekland 13 år gammal   21 / 9

Projektets titel:

BRAND - SKONI

Forskningsfråga

Vi hanterar ofta damm i tjocka lager. Så kan vi räkna dammet? Så vi kan räkna dagarna med damm och dela upp dem i kategorier?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Vi hanterar ofta damm i stora mängder. Damm som gör våra foton suddiga, damm som gör att bilar inte blir rena.
Dammet i området beror huvudsakligen på två faktorer: Damm som genereras lokalt av vind och mänsklig aktivitet (t.ex. damm som blåser upp av vinden i torra inlandsområden) och damm som förs in i området genom atmosfärisk cirkulation. Den främsta källan till transporterat damm är Saharaöknen.
Den förklaring som vetenskapsmännen ger till den ökande förekomsten av damm på himlen i Medelhavsländerna är inget annat än ökenspridningen i Sahara
För 2 år sedan (augusti 2022) utbröt en brand i vårt område. Så en del av vår forskning var att observera förändringen i naturen i vårt område med hjälp av satelliter. Vi kommer att försöka göra en timelapse som observerar förändringen av området men också observerar dammet. Är de relaterade trots allt?

Ämne för projektet

Översvämningar och torka

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Varje dag kommer vi att få dammdata från meteo.gr (National Observatory of Athens. De kommer att delas in i 4 kategorier 0 damm alls 1-2 låg 2-3 medium 4-5.hög 6-7 mycket hög. Data lagras i en delad huvudbok. Under dagar med damm kommer vi att behålla dammdiagrammen från meteo.gr (National Observatory of Athens), och vi kommer att observera området från EO Browser och uppmärksamma de förändringar som uppstår.
I slutet visar vi diagram per månad med dammiga dagar. Helst ska vi göra en time lapse med de bilder vi har sparat.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.