Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: 3gymSKONI-FIRE

Řecko 13 let   21 / 9

Název projektu:

FIRE - SKONI

Výzkumná otázka

S prachem se často potýkáme zhusta. Můžeme tedy prach počítat? Můžeme tedy spočítat dny s prachem a rozdělit je do kategorií?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

S prachem se často potýkáme zhusta. Prach, který rozmazává naše fotografie , prach, kvůli kterému nejsou auta čistá.
Prach v oblasti je způsoben především dvěma faktory: Prach vzniká lokálně v důsledku větru a lidské činnosti (např. prach zvedaný větrem v suchých vnitrozemských oblastech a prach vnášený atmosférickou cirkulací do oblasti).Hlavním zdrojem přenášeného prachu je saharská poušť.
Vědci vysvětlují zvyšující se výskyt prachu na obloze středomořských zemí jedině dezertifikací Sahary.
Před 2 lety (srpen 2022) vypukl v naší oblasti požár. Součástí našeho výzkumu tedy bylo pozorování změn v přírodě naší oblasti pomocí satelitů. Pokusíme se vytvořit časosběrný snímek pozorující změnu oblasti, ale také pozorující prach. Souvisí to spolu přece jen?

Téma projektu

Záplavy a sucha

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Každý den budeme dostávat data o prachu z meteo.gr (Národní observatoř v Aténách. Budou rozděleny do 4 kategorií 0 prach vůbec 1-2 nízký 2-3 střední 4-5.vysoký 6-7 velmi vysoký. Data se ukládají do sdílené knihy. Ve dnech s prašností budeme uchovávat grafy prašnosti z meteo.gr (Národní aténská observatoř) a budeme pozorovat oblast z EO Browseru a věnovat pozornost změnám, které nastanou.
Na konci si ukážeme diagramy za měsíc s prachovými dny. V ideálním případě vytvoříme časosběrný snímek s uloženými snímky.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.